Odkrycia podczas remontu kamienicy w centrum Warszawy

Opublikowano: 31 marca 2022

Wizja lokalna odbyła się w marcu 2022r. W chwili spotkania na obiekcie ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne piwnicy kamienicy były już oczyszczone z uszkodzonego tynku. W ten sposób ujawniono siatkę otworów o średnicy ok 18 mm, które podczas któregoś z poprzednich remontów służyły do wykonania iniekcji uszczelniającej muru. 

W korytarzu piwnicy widzimy jeden rząd otworów służący do odtworzenia izolacji poziomej w murze.

Izolacja pozioma zapobiega podciąganiu kapilarnemu.

Jednak w pomieszczeniach wzdłuż ścian zewnętrznych widać siatkę otworów wierconych w cegle pod kątem ok 40 stopni w dół. Otwory te świadczą ewidentnie o chęci przewiercenia 1 otworem większej ilości spoin między-ceglanych. 

Wg udostępnionej do tej analizy dokumentacji do zadania użyto kremu iniekcyjnego o nazwie Kiesey Injectioncreme. Produkt ten służy wyłącznie do wykonywania izolacji poziomej w murze (nie służy do wykonania izolacji pionowej, więc jeśli i do tego został użyty, to całkowicie nie spełnia tej roli). 

Tak duża średnica otworów wskazuje, że prace prowadzone były przy użyciu materiałów na bazie krzemianów i prawdopodobnie w technologii bezciśnieniowej (grawitacyjnej). Preparat dosłownie wlewano poprzez lejek do wnętrza ukośnie wierconych otworów. Z czasem preparat migrował do struktury spoiny i cegieł. 

mur ściany fundamentowej z czerwonej cegły
Uszkodzenia muru ściany fundamentowej z czerwonej cegły

Na ścianach zewnętrznych widzimy całą siatkę otworów najprawdopodobniej do odbudowania izolacji pionowej, choć wśród preparatów z dokumentacji powykonawczej nie znaleziono takiego, który byłby aplikowany w technologii iniekcji ciśnieniowej oraz służyłby do odbudowy izolacji pionowej. 

Izolacja pionowa 

Do odbudowy izolacji pionowej z pewnością służył materiał ÖKOPLAST 2K 20B – wymieniony na liście materiałów izolujących wbudowanych podczas poprzedniego remoentu. Aplikację tego materiału wykonuje się w zasadzie ręcznie, najlepiej w 2 warstwach na wcześniej przygotowaną i wyrównaną powierzchnię ściany. 

Najlepiej materiał ten aplikować od strony zewnętrznej od samej ławy fundamentowej (wraz z ławą) aż ok 50 cm powyżej poziomu gruntu (z wykopu) oraz od strony zewnętrznej od poziomu ławy fundamentowej do poziomu wykonanej izolacji poziomej kremem iniekcyjnym lub innym preparatem do wykonywania izolacji poziomej muru np Mautrol 2K produkcji Koester. 

W ten sposób izolacja pionowa na wewnętrznej powierzchni ściany zachodzi za izolację pozioma w murze. Podczas wizji lokalnej nie widziałem nawet śladu tego materiału (ÖKOPLAST 2K 20B) na wewnętrznych pionach ścian fundamentowych.

Jeśli natomiast podczas poprzedniego remontu nie odkopywano ścian zewnętrznych aż do ław, to znaczy, że materiał ten, choć wymieniony na liście, nie został użyty w ogóle. To nie jest produkt podawany ciśnieniowo ani w ogóle iniekcyjnie. 

Elektroniczne pomiary wilgotności

Jednak pomiary wilgotności muru wykonane przez Generalnego Wykonawcę obecnego remontu kamienicy wykazały, że wilgotność ścian jest wyższa niż można by oczekiwać. 

Nie wiadomo (i nie ma takiego materiału w zestawieniu produktów z dokumentacji) czy przed wykonaniem iniekcji uszczelniającej muru, wykonano iniekcję wypełniającą pustki w murze – przy użyciu iniekcyjnych zapraw mineralnych czy też suspensji cementowych. 

Brak takiego wypełniania pustek prowadzącego do ujednolicenia struktury muru sprawia, że materiał izolacyjny zlewa się do pustych przestrzeni, a nie rozprzestrzenia równomiernie. 

Przyczyny wysokiej wilgoci to z pewnością upływ czasu, ale możliwe, że nieprawidłowo rozprzestrzeniony materiał uszczelniający nie zadziałał wszędzie jednakowo. Dodatkowo wykonanie izolacji iniekcyjnej pionowej (w siatce otworów na powierzchni ścian) przy użyciu kremu iniekcyjnego nie mogło się udać, lub nie działało prawidłowo. Inną kwestią jest również ilość podanego preparatu w każdy otwór – tego już nigdy nie będziemy w stanie sprawdzić. 

Lista wbudowanych materiałów uszczelniających wg dokumentów powykonawczych:

  • Kiesey Injectioncreme – preparat do wykonywania izolacji poziomej (wyłącznie poziomej) w istniejącym murze. Iniekcja bezciśnieniowa, wyciskanie z kartusza.
  • ÖKOPLAST 2K 20B – grubowarstwowa masa bitumiczna do wykonywania izolacji powierzchniowej pionowej na murze lub poziomej np na chudziaku. 
  • Folia do izolacji fundamentów – folia podkładowa o szer ok 30-40 cm układana przez rozpoczęciem murowania ściany. Na pewno nie stosowana dla istniejących ścian z czerwonej cegły. Produkt całkowicie nieprzydatny i nie spełniający swoich założeń.

Żaden z tych materiałów nie służy do iniekcyjnego odbudowania izolacji pionowej w murze – tak więc nie ma w zasadzie uzasadnienia dla wykonania całej siatki otworów na wyższych partiach ścian – chyba że użyto jeszcze innego preparatu, którego nie wyszczególniono w zestawieniu w dokumentacji. 

Proponowany przez Inblock system naprawy

Proponujemy wykorzystanie istniejących otworów w murze do wykonania kolejnej iniekcji uszczelniającej, ale i wzmacniającej mur. Mając na względzie wiek murów nie ma całkowicie uzasadnienia wiercenie kolejnych otworów, szczególnie mając w pamięci tak dużą średnicę tych istniejących – 18 mm. 

Dodatkowo, właśnie ze względu na wiek muru, proponujemy wykonanie iniekcji materiałem 2 składnikowymi, który dostarcza do muru składniki umożliwiające powstawanie kryształów blokujących transport wilgoci w kapilarach. Dziś mur jest ich już całkowicie pozbawiony i kryształy przy użyciu 1 składniowych preparatów nie powstaną. Materiał żeluje przez co zatrzymuje się w otworze muru, po czym zacznie penetrować w jego głąb. Żelowanie powoduje utrzymanie w miejscu, a nie spłynięcie grawitacyjne po zakończonej iniekcji. 

Innym bardzo ważnym zastosowaniem tego materiału iniekcyjnego jest wzmacnianie muru – warto wykorzystać wszystkie istniejące otwory nie tylko do uszczelniania, ale i wzmacniania muru. W wielu miejscach cegły, a szczególnie spoina, jest w nienajlepszej kondycji. 

Odbudowa izolacji pionowej, ze względu na wiek budynku powinna zostać wykonana w technologii tradycyjnej tj. od strony wykopu po obu stronach muru. Prace należałoby wykonać od ławy fundamentowej w górę aż ponad poziom terenu – od strony zewnętrznej oraz do poziomu wykonania izolacji poziomej od strony wewnętrznej.

Aplikacja tynku renowacyjnego powinna być opóźniania możliwie najbardziej, gdyż zawilgocony gruby mur ma w sobie dość dożo zgromadzonej wilgoci. Samo odbudowanie izolacji pionowej i poziomej nie sprawi, że mur od razu wyschnie. Ten proces będzie trwał, a aplikacja świeżego tynku może go spowolnić. Poza tym wilgoć z muru z pewnością będzie transportowała również sól. Tak więc sól ta w przypadku aplikacji tynku od razu zacznie krystalizować w nowym tynku. Warto na początkowym etapie tego uniknąć i pozwolić ścianom wysychać jak najdłużej bez przykrycia. 

Iniekcja – technologia bezwykopowa

Odbudowa izolacji pionowej bez odkopywania fundamentów jest możliwa w tzw. technologii iniekcji kurtynowej lub iniekcji strukturalnej. 

W przypadku iniekcji kurtynowej wykonuje się otwory na wylot i podaje materiał iniekcyjny w grunt przyległy do ściany.

W przypadku iniekcji strukturalnej wykonuje się otwory nieprzelotowe i podaje materiał iniekcyjny wyłącznie w grubości ściany.

Siatka otworów w obu przypadkach jest w zasadzie taka sama, 25 sztuk otworów na 1m2 powierzchni muru. 

Odbudowa izolacji pionowej polega na odcięciu kontaktu wody i wilgoci gruntu od ściany. Ani woda płynąca, ani wilgoć podciągana kapilarnie nie ma kontaktu z murem. 

Iniekcja kurtynowa i strukturalna wykonywane są przy użyciu żelu akrylowego, a nie jak w przypadku izolacji poziomej materiałami na bazie krzemianu (proponowany tu Mautrol 2K). Krzemian nie zatrzyma płynącej wody i dlatego nie może być stosowany do odbudowy izolacji pionowej. 

Wykorzystanie istniejących otworów w murze

W zasadzie każda kamienica nosi w sobie ślady poprzednich remontów. Warto wykorzystać wszystko to, co już zostało zrobione, aby nie niszczyć konstrukcji próbując ją naprawić. W naszym przypadku chodzi o tysiące wykonanych już otworów w ścianach fundamentowych tego pięknego obiektu. Posługując się nowoczesną technologią, oraz zwykłą logiką możemy osiągnąć więcej.

Dodaj komentarz