Zapadnięta posadzka w domu jednorodzinnym

Opublikowano: 2 kwietnia 2022

Dlaczego podłoga się zapadła? Kiedy pytam o początek procesu budowlanego to słyszę o wykopaniu fundamentów, zalaniu ich lub murowaniu bloczków, a później zasypaniu tego rodzimego gruntu pomiedzy ściany i zagęszczenie. Otóż tego właśnie gruntu najczęściej nie da się zagęścić prawidłowo. Już po kilku latach grunt osiada, czasem pomaga w tym woda gruntowa zmieniając swój poziom. Opadając „pociąga” grunt za sobą. Widziałem domy z posadzkami zapadniętymi nawet o ponad 6 cm. Tylko listwy przypodłogowe zostają na swoim poziomie przyklejone do ściany.

Co należy zrobić, aby rozwiązać problem?

Zapadnięta posadzka z wiszącą listwą przypodłogową

Naprawa to wypełnienie pustki pod posadzką w miejscach, w których posadzka opadła z powodu obniżenia poziomu gruntu pomiędzy ścianami fundamentowymi. Chodzi o zagęszczenie gruntu przy pomocy żywicy zwiększającej swoją objętość. Zwiększenie objętości powoduje ściśnięcie gruntu, a później nawet podniesienie posadzki. Nie zawsze jest to możliwe, jednak już samo zapobieżenie dalszemu opadaniu podłogi warte jest przeprowadzenia iniekcji ciśnieniowej pod posadzkę. 

Badania gruntu

Geotechnicy mają taki swój żart branżowy- za badania gruntu zapłacić trzeba zawsze. Wszystko zależy czy przed, czy po awarii. I coś w tym jest. Jakże często na moje pytania o wyniki badań gruntu sprzed budowy odpowiedź pada jedna i niezmienna – nie ma takowych. Firma budowlana posłużyła się badaniami z sąsiedztwa twierdząc, że warunki gruntowe są sprzyjające. Nie wymaga się wtedy wykonywania badania gruntów bezpośrednio w miejscu wznoszenia budynku. Tylko że to jest ogromne ryzyko zarówno na etapie projektowania, jak i wznoszenia obiektu. Ponadto posiadanie wyników badań sprzed budowy pozwala na etapie odkrycia zapadniętej posadzki porównania tych wyników z nowymi. Jeśli nie mamy wyników historycznych, to jedyne co pozostaje, to wykonać nowe. Zresztą i tak trzeba je zrobić aby móc podejmować decyzje w oparciu o jakieś dane. Wszystko co działo się wcześniej było wróżeniem z fusów i myśleniem życzeniowym. Zapadnięta posadzka rujnuje ten domek z kart – dosłownie.

badanie gruntu pod posadzką sondą dynamiczną
Badanie gruntu pod posadzką sondą dynamiczną

Konieczne jest wykonanie sondowania lekką sondą dynamiczną w celu określenia parametrów gruntu pod budynkiem, aby na tej podstawie dobrać technologię naprawy.

Na zdjęciu powyżej widzimy właśnie takie badanie w toku. 10 kg odważnik opuszczany jest ze stałej wysokości przez co następuje zagłębienie lancy sondy w grunt. Podczas wbijania pracownik liczy ilość udrzeń potrzebną do wbicia sondy na każde 10 cm. Im mniejsza ilość udrzeń, tym grunt charakteryzuje się niższą nośnością. Wyniki od 6 urzerzeń w górę świadczą o gruncie nośnym. Podczas tych badań przeważnie potrzebowaliśmy 2-3 uderzenia, aby zagłębić sondę ze stożkiem badawczym na każde kolejne 10 cm. Ten grunt należy z pewnością naprawić w technologii iniekcji ciśnieniowej.

Przykładowy opis sytuacji na obiekcie

W poszczególnych pomieszczeniach domu jednorodzinnego posadzka wraz z chudym betonem opadła o 3-5 cm. Jest to spowodowane obniżeniem się poziomu gruntu zalegającego pod posadzką. Ściany fundamentowe nie uległy przemieszczeniu, co może świadczyć o prawidłowym ich wykonaniu.

Brak uszkodzeń i przemieszczeń ścian fundamentowych oznacza prawidłowe zagłębienie i zwymiarowanie względem obciążeń generowanych przez obiekt oraz względem głębokości przemarzania gruntu. 

Czasem jednak i ściany są popękane, co z kolei świadczy o znacznym obniżeniu się poziomu gruntu i braku nośności. W tym przypadku iniekcja konieczna jest nie tylko pod posadzkę, ale i wzdłuż ścian pod ławę fundamentową. Proszę zwrócić uwagę, że pęknięcie jest niemal idealnie poziome. Dolna część ściany po prostu opadła i oderwała się od jej wyższej partii.

Popękane ściany w wyniku osiadania gruntu

System ogrzewania podłogowego

Jeśli w budynku jest ogrzewanie podłogowe, koniecznie trzeba wykonać badanie kamerą termowizyjną. Wiercenie w posadzce „na ślepo” skończy się dodatkowymi zniszczeniami. Samo badanie jest oczywiście dodatkowym, ale koniecznym kosztem przygotowawczym do badania gruntu, a potem do iniekcji.

Ogrzewanie podłogowe utrudnia wiercenie w posadzce

 Przygotowanie do wykonania naprawy, analiza

Zapadnięta i popękana posadzka
Zapadnięta i popękana posadzka

Wykonanie otworów w posadzce i określenie poziomu zalegania gruntu względem spodu chudego betonu to początek pracy. W pierwszej kolejności otwory wykonać należy w miejscach mniej widocznych, aby nie niszczyć posadzki (drewno, kafle). Otwory testowe o średnicy ok 70-100 mm pozwalają na przeprowadzenie sondowania lekką sondą dynamiczną. Bezpośrednio po wywierceniu otworu w posadzce należy określić występowanie pustki pod chudym betonem, oraz stan gruntu, jego wilgotność. W następnej kolejności wykonuje się badanie gruntu znajdującego się pod posadzką w miejscach uszkodzeń, tak aby rozpoznać, do jakiej głębokości grunt ma niewystarczające parametry. Po wykonaniu badania otrzymujemy wykres, z którego wynika na jakiej głębokości mamy braki w wytrzymałości gruntu, a to z kolei jest informacja gdzie (na jaką głębokość) i ile należy podać materiału naprawczego.

Żywica geopolimerowa jest materiałem podawanym pompą 2K, jej składniki miesza się bezpośrednio przed wpompowaniem w lancę i grunt. Taki sprzęt jest konieczny, gdyż żywica wiąże bardzo szybko, zwiększa swoją objętość i zagęszcza grunt. Zagęszczenie powodowane rozpychaniem się żywicy trwa do czasu, kiedy to już jedynie kierunek ku górze jest możliwy. To właśnie w tym momencie zaczyna się proces podnoszenia.

Scenariusz 1 

Grunt pod posadzką znajduje się bezpośrednio pod chudym betonem, brak pustki. Grunt określony jako ustabilizowany, nie zagrażający dalszym osiadaniom, suchy. 

Zaleca się nie wykonywać prac naprawczych, ponieważ ryzyko wystąpienia dalszych uszkodzeń jest niewielkie, a podniesienie posadzki w sposób jednakowy na całej powierzchni jest nie tylko trudny, ale przede wszystkim kosztowny.

Scenariusz 2

Wykrycie pustki pod posadzką. Miejscami posadzka już opadła. Pustka o zróżnicowanych wymiarach wysokościowych i występująca pod dość znaczną powierzchnią posadzki. Grunt poniżej ustabilizowany. 

Wykonać siatkę otworów doprowadzających i przeprowadzić iniekcję ciśnieniową materiału naprawczego w celu wypełnienia pustki i podparcia spodu posadzki.

Scenariusz 3 

Wykrycie pustki pod posadzką. Miejscami posadzka już opadła. Pustka o zróżnicowanych wymiarach wysokościowych i występująca pod dość znaczną powierzchnią posadzki. Grunt poniżej nieustabilizowany, możliwe że miejscami wilgotny.

Naprawę należy wykonać w 2 etapach:

  • Pierwszy etap poleca na iniekcji żywicy geopolimerowej poprzez lance iniekcyjne w grunt na głębokość określoną podczas badania sondą dynamiczną. W tym etapie stabilizujemy grunt głębiej, poniżej poziomu posadowienia budynku. Prace te są konieczne, ponieważ samo tylko wypełnienie pustki bezpośrednio pod posadzką budynku może nie wystarczyć. Jeśli grunt poniżej nadal będzie osiadać, to pustka pod posadzką pojawi się ponownie. W zasadzie można powiedzieć, że ten etap jest nawet bardziej istotny od samego podnoszenia posadzki.
  • W drugim etapie prac, po wykonaniu już głębokiej iniekcji poprzez lance, podajemy żywicę geopolimerową pod posadzkę. Wypełniamy pustki oraz doprowadzamy do podniesienia posadzki. Jeśli poprzedni etap został wykonany prawidłowo, to żywica nie może rozprzestrzeniać się w dół, gdyż tam grunt jest już stabilny. Jedynym kierunkiem jest wzdłuż posadzki i w górę, dlatego właśnie odpowiednia ilość żywicy sprawia, że posadzka zaczyna się podnosić.
Ślad po iniekcji pod posadzkę

Po iniekcji w miejscach po wierceniu otworów na posadzce widoczne będą ślady o średnicy ok 12-15 mm. Są to miejsca, w których zainstalowane były lance iniekcyjne prowadzące żywicę z zasobnika, przez pompę, aż w grunt pod posadzką. Oczywiście w przypadku występowania systemu ogrzewania podłogowego, miejsce to zostało określone jako bezpieczne i wolne od przebiegających rurek.

Uwagi ogólne

Wszystkie prace są związane z ingerencją w obecny stan obiektu, a w szczególności w posadzkę. Wykonanie otworów jest nieuniknione, zarówno na etapie wykonywania badań gruntu, jak i prowadzenia naprawy.

W celu ominięcia przewodów ogrzewania podłogowego przeprowadza się badanie termowizyjne.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy detektor prawidłowo wskazuje występowanie rurek – porównanie z dokumentacją fotograficzną z czasu instalacji ogrzewania podłogowego jest bardzo pomocne.

A u Ciebie?

Dom jednorodzinny

Czy podobny scenariusz zostanie zastosowany również w Twoim przypadku? Wszystko zależy od sytuacji na obiekcie. Bez analizy sytuacji nic nie jesteśmy w stanie powiedzieć ani przesądzić. Budownictwo, w przeciwieństwie do świata wirtualnego, wymaga osobistej obecności, dokonania oględzin i badań. A także poprawnego wnioskowania, czego Państwu i sobie życzę.

Masz pytania? Pisz na adres    kontakt@inblock.com.pl

mgr inż. Mateusz Furs

manager ds. iniekcji 

Dodaj komentarz