Zapadnięta posadzka w domu jednorodzinnym

Opublikowano: 5 czerwca 2019

Dlaczego podłoga się zapadła? Kiedy pytam o początek procesu budowlanego to słyszę o wykopaniu fundamentów, zalaniu ich lub murowaniu bloczków, a później zasypaniu tego rodzimego gruntu pomiedzy ściany i zagęszczenie. Otóż tego właśnie gruntu najczęściej nie da się zagęścić prawidłowo. Już po kilku latach grunt osiada, czasem pomaga w tym woda gruntowa zmieniając swój poziom. Opadając „pociąga” grunt za sobą. Widziałem domy z posadzkami zapadniętymi nawet o ponad 6 cm. Tylko listwy przypodłogowe zostają na swoim poziomie przyklejone do ściany.

Co należy zrobić, aby rozwiązać problem?

Naprawa to wypełnienie pustki pod posadzką w miejscach, w których posadzka opadła z powodu obniżenia poziomu gruntu pomiędzy ścianami fundamentowymi. Chodzi o zagęszczenie gruntu przy pomocy żywicy zwiększającej swoją objętość. Zwiększenie objętości powoduje ściśnięcie gruntu, a później nawet podniesienie posadzki. Nie zawsze jest to możliwe, jednak już samo zapobieżenie dalszemu opadaniu podłogi warte jest przeprowadzenia iniekcji ciśnieniowej pod posadzkę. 

Przykładowy opis sytuacji na obiekcie

W poszczególnych pomieszczeniach domu jednorodzinnego posadzka wraz z chudym betonem opadła o 3-5 cm. Jest to spowodowane obniżeniem się poziomu gruntu zalegającego pod posadzką. Ściany fundamentowe nie uległy przemieszczeniu co może świadczyć o prawidłowym ich wykonaniu. Brak uszkodzeń i przemieszczeń ścian fundamentowych oznacza prawidłowe zagłębienie i zwymiarowane względem obciążeń generowanych przez obiekt oraz względem głębokości przemarzania gruntu. 

 Przygotowanie do wykonania naprawy, analiza

zapadnięta posadzka w domuWykonanie otworów w posadzce i określenie poziomu zalegania gruntu względem spodu chudego betonu. W pierwszej kolejności otwory wykonać należy w miejscach mniej widocznych aby nie niszczyć drewnianej posadzki. Otwory testowe o średnicy 12 mm i głębokości ok 35 cm. Po ich wykonaniu należy określić występowanie pustki pod chudym betonem, oraz stan gruntu, jego wilgotność.

Scenariusz 1 

Grunt pod posadzką znajduje się bezpośrednio pod chudym betonem, brak pustki. Grunt określony jako ustabilizowany nie zagrażający dalszym osiadaniom, suchy. 

Zaleca się nie wykonywać prac naprawczych, ponieważ ryzyko wystąpienia dalszych uszkodzeń jest niewielkie, a podniesienie posadzki w sposób jednakowy na całej powierzchni jest nie możliwe.

Scenariusz 2

Wykrycie pustki pod posadzką. Pustka o zróżnicowanych wymiarach wysokościowych i występująca pod dość znaczną powierzchnią posadzki. Grunt poniżej ustabilizowany. 

Wykonać siatkę otworów doprowadzających i przeprowadzić iniekcję ciśnieniową suspensji cementowej w celu wypełnienia pustki materiałem o parametrach odpowiadających chudemu betonowi. Brak możliwości podniesienia posadzki do stanu sprzed uszkodzenia. 

Scenariusz 3 

Wykrycie pustki pod posadzką. Pustka o zróżnicowanych wymiarach wysokościowych i występująca pod dość znaczną powierzchnią posadzki. Grunt poniżej nieustabilizowany, miejscami wilgotny.

Naprawę należy wykonać w 2 etapach:

  • Wykonać siatkę otworów doprowadzających i przeprowadzić iniekcję ciśnieniową suspensji cementowej w celu wypełnienia pustki materiałem o parametrach odpowiadających chudemu betonowi. Możliwe, że nie będzie możliwości podniesienia posadzki idealnie do stanu sprzed uszkodzenia. 
  • Wykonać rodzaj mikropala przy użyciu lanc iniekcyjnych o długości ok 2,5 m w zagęszczeniu ok 1 lanca na 1 m2 posadzki. Gęstość instalacji lanc uzależniamy od rodzaju gruntu, dokładna technologia powstanie po wykonaniu analizy. Lancę wypełnić żywicą na bazie poliuretanu w celu utworzenia buławy w gruncie. Mikropale zabezpieczą niestabilny grunt pod posadzą przed dalszym osiadaniem.

Uwagi ogólne

Wszystkie prace są związane z ingerencją w obecny stan obiektu, a w szczególności w posadzkę. Wykonanie otworów jest nieuniknione. W celu ominięcia przewodów ogrzewania podłogowego zostanie przeprowadzone badanie termowizyjne.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy detektor prawidłowo wskazuje występowanie rurek – porównanie z dokumentacją fotograficzną oraz próbne odwierty mniejszymi średnicami wierteł. 

A u Ciebie?

jamie haughton 1579531 unsplashCzy podobny scenariusz zostanie zastosowany również w Twoim przypadku? Wszystko zależy od sytuacji na obiekcie i bez analizy sytuacji nic nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Budownictwo, w przeciwieństwie do Internetu, wymaga osobistej obecności i nie jest tak skalowalne. 

Masz pytania? Pisz na adres             kontakt@inblock.com.pl

mgr inż. Mateusz Furs

manager ds. iniekcji 

Dodaj komentarz