Najważniejszą usługą naszej firmy jest iniekcja ciśnieniowa. Jest ona przeprowadzana w celu uszczelnienia  konstrukcji betonowej lub murowanej. Dzięki posiadanej wiedzy i wysoko wyspecjalizowanemu sprzętowi nasza kadra jest w stanie przeprowadzić analizę problemu, opracować plan naprawczy i podjąć jego realizację. Czas realizacji usługi zostanie w pełni dopasowany do harmonogramu prac inwestora. Korzystając  z doświadczenia naszych specjalistów wykonujemy:

 • Iniekcję ciśnieniową uszczelniającą: stosowaną do wypełnienia rys, pęknięć, styków i przerw roboczych.
 • Iniekcję ciśnieniową wzmacniającą – scalającą: stosowaną do wypełnienia rys i pęknięć.
 • Iniekcję ciśnieniowa strukturalną: stosowaną do uszczelnień strukturalnych, wypełnień pustek i kawern, wzmocnienia konstrukcji.
 • Iniekcję ciśnieniową kurtynową: stosowaną do bezwykopowego odtwarzania izolacji pionowych.

INIEKCJA POZWALA ZAOSZCZĘDZIĆ TWÓJ CZAS I PIENIĄDZE

iniekcja-zalety wzmacnia

uszczelnia
i wzmacnia

iniekcja-zalety przyczyny i skutki

eliminuje przyczyny i skutki

 

iniekcja-zalety bez w

bez wyłączania obiektu z użytku

 

Gdzie stosujemy?

Uszczelnienia i naprawy w technologii iniekcji mogą być przeprowadzane we wnętrzu większości budynków, w szczególności w ich częściach podziemnych (parkingi galerii handlowych i budynków mieszkalnych, hale magazynowe, czy budynki użyteczności publicznej) narażonych na oddziaływanie wód gruntowych. Naprawę i uszczelnienie można wykonywać również na obiektach z dostępem jedynie od zewnątrz (silosy, zbiorniki).

Dzięki niskiej inwazyjności technologii możliwe jest prowadzenie prac, bez konieczności wyłączenia obiektu z użytkowania. Niska emisji hałasu, czy pyłów umożliwia prowadzenie napraw pod obciążeniem ruchu, np. w garażu podziemnym. (z minimalnym wpływem na otoczenie). Rozumiemy biznes i potrzeby naszych Klientów. Niski stopień uciążliwości prac jest kluczem do współpracy. W razie konieczności używamy żywic wiążących w zaledwie kilka minut.

Dlaczego INIEKCJA? Zalety stosowania.

Iniekcja jest jedną z mniej inwazyjnych metod naprawy żelbetowych ścian i stropów, ze względu na:

 • Uniknięcie rozbiórki, czy wyburzenia, rozkuwania uszkodzonego elementu;
 • Niski stopień uciążliwości prac
 • Niski poziom zapylenia i hałasu podczas wykonawstwa
 • Możliwość prowadzenia prac etapami (nie zachodzi potrzeba wyłączania z użycia całego budynku jednocześnie
 • Duża trwałość i niezawodność naprawy
 • Możliwość dostosowania i łatwej modyfikacji właściwości materiału naprawczego i technologii do uszkodzeń w trakcie trwania prac naprawczych - np. czasu reakcji wiązania żywicy iniekcyjnej, poziomu zwiększania objętości czy wytrzymałości
 • Iniekcja ciśnieniowa jako sposób naprawy konstrukcji jest globalne wykorzystywana - przemawia za nią statystyka i skuteczność stosowania.

CZYM JEST INIEKCJA CIŚNIENIOWA?

Technologia iniekcji ciśnieniowej polega na wtłoczeniu odpowiednio dobranego iniektu poprzez pakery iniekcyjne do otworów w konstrukcji. Stąd materiał rozprzestrzenia się w pustkach, kawernach, rysach czy spękaniach naprawianego elementu. Efekt naprawy uzyskuje się dzięki właściwościom iniektu po jego związaniu.

Iniekcja jest technologią bezinwazyjną, która pozwala na eliminację przyczyn i skutków problemu bez konieczności rozbiórki elementów konstrukcji budowlanych, prowadzenia trudnych i uciążliwych robót ziemnych czy konieczności wyłączania naprawianych obiektów z eksploatacji.

Wyróżniamy iniekcję: niskociśnieniową, średniociśnieniową i wysokociśnieniową.

Inblock sp. z o.o.

02-001 Warszawa

Al. Jerozolimskie 85/6b

NIP 701-039-26-72

KRS 0000473003; SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 PLN wpłacony w całości.

Zamknij

Ta strona uzywa plików cookies aby zapewnić poprawne jej funkcjonowanie Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj naszą Politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies od tej witryny.

"