Kalkulator iniekcji

grubość betonu przeznaczonego do iniekcji ciśnieniowej

D
cm

o ile pogłębić otwór po przecięciu rysy w połowie grubości betonu?

d
cm

i

Pogłębienie otworu o 4-5 cm jest wskazane, aby na pewno przeciąć rysę w okolicy połowy grubości betonu.

WYNIKI OBLICZEŃ

kąt wiercenia

odległość od rysy dla danego kąta [cm], miejsce rozpoczęcia wiercenia [a]

głębokość otworu do przecięcia rysy w połowie grubości betonu [c]

sugerowana długość wiertła [c+d]

odległość pomiędzy otworami po tej samej stronie rysy

POKAŻ WSZYSTKIE