Kalkulator poprawności wiercenia do iniekcji rysy

Podaj Grubość betonu przeznaczonego do sprawdzenia poprawności iniekcji ciśnieniowej [D]

D

cm

Wielkość pola poprawności % grubości betonu

%

%

Podaj wysokość przecięcia rysy dla danego kąta i podanej odległości od rysy (a)

a

cm

 

 


 

Prawidłowa ilość wszystkich otworów na 1mb rysy:

W rozstawie co [cm] :

Ilośc po 1 stronie rysy:

W rozstawie co:

Obliczenia

Kąt wiercenia w ścianie

Odległość od rysy dla danego kąta [cm], miejsce rozpoczęcia wiercenia, [a]

Głębokość otworu do przecięcia rysy w połowie grubości betonu [c]

Prawidłowa głębokość przecięcia rysy dla tej grubości betonu b

Dolna granica poprawności wiercenia (b min)

Górna granica poprawności wiercenia (b max)

Odległość (a) rozpoczęcia testowanego wiercenia od rysy

Wysokość przecięcia rysy dla danego kąta i podanej odległości od rysy (a)

Czy wiercenie poprawne dla danego kąta?