Izolacja pozioma i pionowa muszą iść ze sobą w parze

Opublikowano: 8 września 2017

Po przedwczorajszej wizycie w remontowanej kamienicy w Warszawie postanowiłem przyśpieszyć nieco z opisem umiejscowienia izolacji poziomej i pionowej. Bo to, co tam zastałem bardzo mocno mnie zastanowiło. Od rodzaju izolacji pionowej i jej miejsca aplikacji zależy miejsce wykonania izolacji poziomej. Izolacja pozioma na tym obiekcie wykonana została za nisko lub za wysoko…

Analiza sytuacji zawilgoceń na murze

Przeanalizujmy wspólnie ten ciekawy przypadek, bo na jego podstawie można doskonale wyjaśnić na czym polega prawidłowość wykonania izolacji pionowej i poziomej w ścianie fundamentowej. 

Schemat wykonania izolacji poziomej i pionowej muru Na schemacie przedstawiam sytuację zastaną na obiekcie. Nie ma pionowej izolacji fundamentów na zewnątrz ściany, w jej strukturze, ani na powierzchni wewnętrznej. Izolacja pozioma budynku jest poniżej poziomu gruntu jednak powyżej poziomu posadzki. Izolacja pozioma fundamentu została wykonana w starej choć obecnie również jeszcze stosowanej metodzie polegającej na podcinaniu ściany i wbijaniu blachy. 

Problemem jest brak izolacji pionowej. Mur poniżej i powyżej istniejącej przepony jest mokry. Woda gruntowa bowiem z łatwością przenika w jego strukturę. 

Miejsce wykonania izolacji poziomej  

Pierwszą kwestią jest dość pechowe, żeby nie powiedzieć nieprawidłowe, umiejscowienie obecnej izolacji poziomej obiektu. Jest za wysoko w stosunku do poziomu posadzki, bo podciąganie kapilarne może wznieść wilgoć ponad jej poziom. Zawilgocenia poniżej blachy nie zatrzyma nawet izolacja pionowa na zewnętrznej powierzchni ściany. Drugą sprawą jest brak jakiejkolwiek izolacji pionowej.  

Izolacja pionowa na zewnętrznej powierzchni ściany

Izolacja pionowa na zewnętrznej powierzchni ścianyIzolacja pionowa na zewnętrznej powierzchni ściany oraz dodatkowa przepona poniżej obecnej blachy na poziomie posadzki. Naprawę izolacji najłatwiej wykonać poprzez odkopanie fundamentów od zewnątrz. Można tego również dokonać w technologii iniekcji kurtynowej. Ściana będzie chroniona od zewnątrz oraz nie będzie możliwości podciągania wody ponad posadzkę. Istniejąca izolacja z blachy jest za wysoko i przestaje mieć znaczenie.  

Izolacja pionowa w stukurze muru

Iniekcja strukturalna muru - odbudowa izolacji pionowejNa schemacie przedstawiam izolację pionową w stukurze muru wykonaną w technologii iniekcji ciśnieniowej. Nasączenie muru żywicą na bazie akrylu zatrzyma zarówno podciąganie kapilarne jak i zapobiegnie wnikaniu wody z gruntu przyległego do ściany fundamentowej. Nawet tej pod ciśnieniem hydrostatycznym. Rozwiązanie to pozwala uniknąć odkopywania fundamentów. Istniejąca izolacja z blachy przestaje mieć znaczenie.  

 

Izolacja pionowa na wewnętrznej powierzchni muru

Izolacja pionowa na wewnętrznej powierzchni muruNa schemacie przedstawiam izolację pionową na wewnętrznej powierzchni muru. W tym podejściu mur pozostaje nadal mokry. Wilgoć zostaje zatrzymana w strukturze cegieł za sprawą szlamu mineralnego, ale wilgoć w zasadzie jest wewnątrz budynku. W takiej sytuacji izolacja pozioma powinna zostać wykonana nad poziomem gruntu, aby uniemożliwić wodzie podciąganie kapilarne w górne warstwy ściany. Istniejąca izolacja z blachy jest za nisko i przestaje mieć znaczenie.  

 

Podsumowanie

Do prawidłowego uszczelnienia muru potrzeba dwóch dobrze zaprojektowanych i zaaplikowanych izolacji. Muszą ze sobą współgrać i się wzajemnie uzupełniać. Istnienie jednej z nich musi wynikać z umiejscowienia i rodzaju drugiej. Naprawa izolacji ścian fundamentowych budynku jest jedną z podstawowych prac podczas remontu i odbudowy hydroizolacji ścian. 

Izolacja strukturalna jest, jak to nazywam, produktem 2 w 1. Skłaniam się do tego rozwiązania szczególnie w przypadku grubych (powyżej 60 cm) ścian murowanych. Odpowiednio duża objętość muru sprzyja ciśnieniowemu nasączaniu muru.  

  

Masz pytania? Pisz na adres       kontakt@inblock.com.pl

mgr inż. Mateusz Furs

manager ds. iniekcji

Inblock sp. z o.o.

 

Dodaj komentarz