KÖSTER BitumenEmulsion – Grunt bitumiczny do izolacji KMB

50.4994.52

KÖSTER Bitumenemulsion (Emulsja bitumiczna) to środek do zagruntowania podłoża przed aplikacją właściwej izolacji.

Izolacja z mas KMB to system co najmniej 2 produktów. Grunt (ten produkt) oraz właściwego produktu izolacyjnego.

Grunt ten rozcieńcza się z wodą, aby lepiej wchłonął się w podłoże i zapewnił lepsze wiązanie właściwej izolacji. Jeśli jednak pozostawisz tylko grunt (i to rozcieńczony), to nie zbudujesz właściwej izolacji.

System izolacji fundamentów składa się z następujących elemtów:

  1. Materiałów do wyrównania powierzchni ścian i wykonania faset
  2. Gruntu (ten produkt)
  3. Materiału izolującego podziemną część fundamentów
  4. Materiału izolującego cokołową część fundamentów
  5. Materiału do wykonania izolacji podposadzkowej

Opis

Emulsja bitumiczna KÖSTER Bitumenemulsion (Emulsja bitumiczna) jest elementem systemu i jest przeznaczona do stosowania:
• jako izolacja przeciwwilgociowa betonu i innych podłoży mineralnych zagłębionych w gruncie (ale tylko dla wilgotności gruntowej, a nie wszystkich klas obciążenia wodą)

• jako preparat gruntujący pod masy bitumiczne KÖSTER Bikuthan 2K i Deuxan 2K,
• jako warstwa gruntująca pod izolacje z papy.

KÖSTER BitumenEmulsion jest to produkt, który aplikujesz, aby właściwa izolacja została dobrze wykonana i sklejona z podłożem. W przeważającej części przypadków grunt nie jest  izolacją „samą w sobie”, a to dlatego, że warunki wodnogruntowe są trudniejsze niż wilgotność w gruncie.

Różne warunki wodnogruntowe i co z tego wynika? Najczęściej występuje jeden z tych 4.  W ich zależności dobiera się grubość warstwy właściwej izolacji przeciwwodnej:

  1. Wilgotność gruntowa
  2. Woda nie wywierającą ciśnienia
  3. Woda wywierającą ciśnienie
  4. Woda rozpryskowa – strefa cokołowa

Firma KÖSTER zaleca stosowanie innego gruntu, Polysil TG 500, w szczególności, jeśli izolacja dotyczy obiektu starszego, zasolonego i wilgotnego. Większość producentów w swojej ofercie ma grunty bitumiczne, takie jak KÖSTER BitumenEmulsion i jest to tradycyjny system gruntowania. Okazuje się jednak, że Polysil TG 500 jest lepszym i bardziej wszechstronnym rozwiązaniem.

Karta techniczna produktu KÖSTER BitumenEmulsion

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Rozmiar opakowania

25 kg, 10 kg

×