• KÖSTER Bitumenemulsion (Emulsja bitumiczna) to środek do zagruntowania podłoża przed aplikacją właściwej izolacji. Izolacja z mas KMB to system co najmniej 2 produktów. Grunt (ten produkt) oraz właściwego produktu izolacyjnego.
  Grunt ten rozcieńcza się z wodą, aby lepiej wchłonął się w podłoże i zapewnił lepsze wiązanie właściwej izolacji. Jeśli jednak pozostawisz tylko grunt (i to rozcieńczony), to nie zbudujesz właściwej izolacji.
  System izolacji fundamentów składa się z następujących elemtów:
  1. Materiałów do wyrównania powierzchni ścian i wykonania faset
  2. Gruntu (ten produkt)
  3. Materiału izolującego podziemną część fundamentów
  4. Materiału izolującego cokołową część fundamentów
  5. Materiału do wykonania izolacji podposadzkowej
  50.4994.52
×