Budynek na keramzycie

Opublikowano: 25 czerwca 2018 Czas czytania: 4 minuty

Remont obiektu prowadzimy już od jakiegoś czasu i wciąż odkrywamy kolejne błędy wykonawcze i projektowe dawno już zakończonej budowy. Nasze prace zaczęły się od niewinnej iniekcji kilkudziesięciu metrów rys i styków. Kończymy na usunięciu i ponownym betonowaniu rampy wjazdowej z instalacją węży iniekcyjnych. W międzyczasie wykonaliśmy iniekcyjną stabilizację keramzytu przez lance iniekcyjne. Znowu okazało się, że papa nie jest najlepszą izolacją…

Przygotowanie do betonowania rampy Obiekt posadowiono na płycie fundamentowej o grubości 50 cm. Jednak nie cała powierzchnia poziomu -1 znajduje się na tej samej rzędnej. Parking podniesiono o ok 90 cm, a przestrzeń pomiędzy posadzką a płytą denną zasypano keramzytem. Dlaczego? Możemy się jedynie domyślać. Jednak z sytuacji obiektu widać, że spadek rampy zjazdowej do poziomu płyty byłby zbyt stromy.  

Rozwiązania były w zasadzie tylko dwa:  

 

 

  • zmniejszyć powierzchnię parkingu przedłużając rampę zjazdową do jego wnętrza 
  • podnieść poziom posadzki w garażu

Styk płyty dennej i ścian 

Prace naprawcze rozpoczęto od uszczelnienia styku płyty fundamentowej i ścian zewnętrznych obiektu. W tym celu miejscami dokonano wykopu keramzytu (uprzednio stabilizując go za pomocą iniekcji ciśnieniowej przez lance. Jednak nawet po uszczelnieniu tego styku woda pod posadzką garażu, po opadach deszczu nadal przybywała. Dość szybko zdaliśmy sobie sprawę, że owszem, uszczelniliśmy i wykluczyliśmy kolejną nieszczelność, jednak nadal pozostawało „coś jeszcze”. 

Poziom -1 obiektu

Część poziomu -1 – garaż została wyniesiona ponad powierzchnię płyty dennej i to aż o 85-90 cm. Cała powierzchnia garażu na wysokość ok 90 cm została zasypana keramzytem. Na keramzycie wylano posadzkę betonową. Przed progiem garażu na keramzycie wykonano jedynie podbudowę – chudziak na którym ułożono papę oraz kostkę brukową. Woda płynąca po rampie zjazdowej wyłożonej kostką brukową mogła płynąć zarówno po kostce jak i pod nią. Jak się okazuje fakt ten jest znamienny. 

Odpływ liniowy  

Odpływ liniowy zlokalizowany wzdłuż zjazdu do garażu rozstał również osadzony w keramzycie. Woda płynąca w strefie podbudowy kostki (pod kostką brukową) nie ma zatem szansy na wpłynięcie do wnętrza odpływu. Zalegająca woda, stojąca na papie już w okolicy odpływu liniowego znalazła sobie miejsca nieszczelności i zaczęła wsiąkać pod papę – w keramzyt. Jako że przestrzeń pod całą posadzką garażu nie jest podzielona ścianami, wsiąkanie wody w keramzyt na zewnątrz oznacza pojawianie się wody pod całą powierzchnią garażu. Fakt ten jest bardzo istotny, ponieważ pojawił się napór wody na wewnętrzne ściany niebędące przygotowane na kontakt z wodą. Woda płynąc po płycie dennej zaczęła wylewać się z pomieszczeń pod garażem na całą pozostałą użytkową powierzchnię poziomu -1. 

Remont totalny 

W celu wykonania uszczelnienia rampy rozebrano kostkę, jej podbudowę oraz papę, w której odkryto kilka nieszczelności. Następnie usunięto podbudowę kostki aż do keramzytu oraz betonu w centralnej części zjazdu. W celu wykonania prawidłowego uszczelnienia wykopano keramzyt tak, aby opływ liniowy mógł zostać zabetonowany. Do betonowania użyto workowanego betonu produkcji Sika Polska. Wszystkie styku robocze nowo powstającej rampy i ścian pomiędzy którymi wylewano rampę uszczelniono instalując węże iniekcyjne. betonowanie podzielono na działki robocze, a połączenia pomiędzy działkami również uszczelniono dzięki wężom iniekcyjnym. Po betonowaniu, woda opadowa może płynąć wyłącznie po powierzchni betonu rampy i wpływać do wnętrza odpływu liniowego.  

Zdjęcia uszeregowano w kolejności wykonywania prac remontowych na rampie zjazdowej. Już one same, są zupełnie jak historyjka obrazkowa pt. „Remont rampy wjazdowej”. Ostatnie zdjęcie przedstawia sytuację, w której woda z górnych, jeszcze nie rozebranych części rampy spływając trafia i spiętrza się na krawędzi zabetonowanego już etapu rampy. Poprzednio właśnie ta woda nie trafiała do odpływu, tylko wsiąkała w keramzyt i zalewała piwnicę budynku.

Na powierzchnię nowego betonu, w dolnej części biegu rampy zostanie zaaplikowana żywica posadzkowa. Będzie to dodatkowa warstwa izolacyjna oraz ochronna dla betonu. Doświadczenia wyniesione z garaży podziemnych wskaują, że rozwiązanie to pozwala dużo dłużej utrzymać konstrukcję. Żywcia stano ochonę  antykorozyjną zarówno mechaniczną jak i chemiczną. 

 

Dodaj komentarz

×