Kalkulator poprawności wiercenia do iniekcji rysy

Podaj Grubość betonu [D] zakres 24-25cm

D

cm

Wielkość pola poprawności % grubości betonu?

%

%

Podaj odległość otworu od rysy [a] zakres 11-12cm

a

cm

Podaj kąt wiercenia [α]

α

°

Prawidłowa ilość wszystkich otworów na 1mb rysy:

W rozstawie co:

szt

Ilośc po 1 stronie rysy:

W rozstawie co:

Obliczenia

Kąt wiercenia w ścianie

Odległość od rysy [a] podana przez użytkownika

Dolna granica [b] min

Górna granica [b] max

Prawidłowa głębokość przecięcia rysy dla tej grubości betonu

Wielkość granicy poprawności

Głębokość przecięcia rysy dla danego kąta i podanej przez użytkownika odległości od rysy

Czy wiercenie poprawne dla danego kąta?

×