Kalkulator wiercenia do iniekcji rys w betonie

Podaj Grubość betonu przeznaczonego do sprawdzenia poprawności iniekcji ciśnieniowej[D] zakres 48-52

D

cm

o ile pogłębić otwór po przecięciu rysy w połowie grubości betonu?

d

cm

Grubość betonu wynosi powyżej 50cm. Proszę wybrać jedną z poniższych opcji

* na własną odpowiedzialność

Kolor zielony wskazuje zalecane kąty wiercenia otworów. Im jaśniejszy, tym lepszy z punku widzenia technologii, choć wszystkie pozwalają na wykonanie naprawy. Pogłębienie otworu o 4-5 cm aby na pewno przeciąć rysę w okolicy połowy grubości betonu.

WYNIKI OBLICZEŃ

kąt wiercenia

odległość od rysy dla danego kąta [cm], miejsce rozpoczęcia wiercenia [a]

głębokość otworu do przecięcia rysy w połowie grubości betonu [c]

sugerowana długość wiertła [c+d]

odległość pomiędzy otworami po tej samej stronie rysy

WYNIKI OBLICZEŃ

kąt wiercenia

odległość od rysy dla danego kąta [cm], miejsce rozpoczęcia wiercenia [a]

Odległość od rysy dla danego kąta [cm], miejsce rozpoczęcia wiercenia II [a]

Głębokość otworu do przecięcia rysy w połowie grubości betonu I [c]

Głębokość otworu do przecięcia rysy w połowie grubości betonu II [c]

Sugerowana długość wiertła [c+d]

Sugerowana długość wiertła [c+d]

odległość pomiędzy otworami po tej samej stronie rysy

×