Kalkulator wiercenia styku roboczego ściany i płyty fundamentowej

Kalkulator wiercenia styku roboczego ściany i płyty fundamentowej

Grubość ściany wynosi [D] zakres 17-18

D

cm

Grubość posadzki wynosi [H] zakres 0-6

d

cm

Długość części uszczelniającej Twojego pakera iniekcyjnego:

 

cm

Ilość otworów na 1mb styku dla tej grubości ściany:

szt

W rozstawie co:

cm

Najkrótsze wiertło (długość robocza) [cm]:

cm

Obliczenia

Kąt wiercenia w ścianie

Kąt wiercenia w posadzce

Wysokość [ h ] przecięcia ściany przez otwór przy danym kącie wiercenia [cm]: (info do obliczeń a nie koniecznie do podawania użytkownikowi)

Wierć na tej wysokości od posadzki w ścianie

Wiercenie w posadzce-Odległość [ i ] od ściany, w której należy zacząć wiercić dla danego kąta mierzonego od posadzki [cm]

Rozpocznij wiercenie zgodnie z tą informacją:

Kąt wiercenia

Obliczona długość otworu do przecięcia styku ściany i płyty fundamentowej – długość robocza wiertła [cm]

Zalecana długość pakera iniekcyjnego. Zalecania dla żelbetu, a nie muru z bloczków [cm]

×