Iniekcja wstępna, testowa

Opublikowano: 5 września 2017 Czas czytania: 4 minuty

Co to jest iniekcja wstępna? Kiedy zaproponować zleceniodawcy iniekcję testową?  

Takie rozwiązanie najczęściej stosuję kiedy nie mam możliwości oszacowania, ile zużyję materiału, oraz w przypadku gdy nie wiem, czy proponowana technologia faktycznie się sprawdzi. Możliwe, że po przeprowadzniu testu trzeba będzie coś zmienić lub poprawić. Poniżej zamieszam kilka przykładów naszych realizacji, które dzięki iniekcji testowej doprowadziły do poprawnego naprawienia konstrukcji. 

Wykorzystanie wstępnej iniekcji w praktyce 

1. Lotnisko w Gdańsku 

Kiedy w 2014 roku dogrywałem negocjacje w sprawie kontraktu na lotnisku w Gdańsku, zupełnie nie wiedziałem ile gotowej zaprawy iniekcyjnej zużyję, aby prawidłowo podbić drogę startową wzdłuż poprzecznych spękań. Wyniki badań ugięciomierza dynamicznego potwierdzały jedynie, że wzdłuż poprzecznych dylatacji konstrukcja pasa nie jest podparta przez grunt. I tyle. 

Zamiast składać wstępną ofertę w oparciu o cenę jednostkową za 1 metr bieżący [mb] podałem cenę za wpompowanie 1 kilograma [kg] suchego proszku materiału. Wstępnie ustaliłem ze zleceniodawcą, że rozliczamy się na podstawie zużycia zaprawy. 

Po wykonaniu kilkudziesięciu [mb] iniekcji pustki wzdłuż dylatacji pod drogę startową wiedzieliśmy już jakie jest średnie zużycie. Wiedza ta, pozwoliła nam zaproponować cenę za wykonanie naprawy dla całego kontraktu. W zasadzie nic nie stało na przeszkodzie, aby do końca tej realizacji rozliczać się na podstawie zużycia materiału. Jedynym kłopotem mogłoby być dokładne kontrolowanie ilości pustych worków. Szczególnie podczas pracy nocą pomiędzy ostatnim i pierwszym samolotem w godzinach 23:30 a 5:00.  

2. Stacja metra Świętokrzyska C11 Centralny odcinek II linii metra 

Podczas szacowania ceny na wypełnienie pękniętej i rozwarstwionej ściany szczelinowej, skorzystaliśmy z propozycji wykonania iniekcji wstępnej. Na kilku metrach kwadratowych wykonaliśmy siatkę otworów, przez które podaliśmy suspensję cementową. Określiliśmy na tej podstawie średnie zużycie i cenę jednostkową, która została wprowadzona do cennika obowiązującego dla naszej umowy. Po wypełnieniu pustek przeprowadziliśmy dodatkową iniekcję strukturalną przy użyciu żywicy hydrostrukturanej (żel akrylowy). 

Podbicie przejazdu kolejowego

Realizacja krótkiego, bo zaledwie dwudniowego projektu podbicia płyty przejazdu kolejowego zlokalizowanego na 112,364 km linii kolejowej nr 8 w okolicach Radomia to była czysta iniekcja testowa. Wiadomo było tylko tyle, że nic nie było wiadomo tak na pewno. Jaki grunt? Jaka grubość podbudowy pod przejazdem? Czy grunt był wymieniany? Jaki jest poziom wody gruntowej? Po nieuzyskaniu odpowiedzi na te pytania, zaproponowałem rozliczenie na podstawie zużycia poliuretanowej żywicy duromerowej – jej wytrzymałość na ściskanie wynosi ok 75MPa. Nie ustalałem za to ceny ryczałtowej, ani jednostkowej. Oprócz sprzedaży wpompowanej żywicy, kontrakt obejmował również opłatę mobilizacyjną za dzień pracy. Wyniki iniekcji w roku 2016 były tak dobre, że w 2017 wykonaliśmy takie samo zadanie, tym samym materiałem, w takim samym sposobie rozliczania, kilka kilometrów dalej wzdłuż tej samej trasy kolejowej.

Iniekcja kurtynowa – izolacja pionowa 

Najczęściej wstępną iniekcję stosuje się przed ustaleniem właściwej technologii ( i ceny) przed wykonaniem iniekcyjnej odbudowy izolacji pionowej. Ogólna zasada głosi, że do zbudowania prawidłowej kurtyny potrzeba ok 40 kg żywicy (podawanej przez siatkę otworów) na 1 metr kwadratowy [m2] powierzchni uszczelnianej przegrody. Jednak kluczową kwestią jest tu rodzaj gruntu za konstrukcją, w tym jego porowatość, wielkość ziarna, nawodnienie i prędkość przepływu wody za konstrukcją. Grunt o niewielkim rozmiarze ziarna nie pozwoli na wystarczające nasączenie go żywicą, a tym samym zbudowanie prawidłowej bariery dla wody.  

Korzyści z iniekcji wstępnej  

Na nieznanym terenie, trudnej naprawie, nowatorskim rozwiązaniu, wyłącznie dzięki iniekcji próbnej możliwe jest dobranie takich parametrów jak ciśnienie, gęstość siatki otworów, ilość powtórzeń iniekcji w ten sam paker, ilość materiału w przeliczeniu na paker, czas reakcji (jeśli dotyczy tego materiału). Nikt nie powinien sobie dawać wmówić, że coś powinien już dawno wiedzieć. Oczywiście pod warunkiem, że nie mówimy o standardowej naprawie rys w ścianie żelbetowej o grubości 25 cm.  

Iniekcja wstępna pozwala sprawdzić prawidłowość działania całego pomysłu, odpływu płynu z żerdzi, podłączeń węży, sprawności pompy i kompresora. Pozwala również przećwiczyć czynności niezbędne do przeprowadzenia zadania przez pracowników. Możliwe, że okaże się, że przysłowiowy kubeł z wodą powinien stać nieco bardziej na lewo lub prawo.  

Jakie są jeszcze korzyści z próby sił przed właściwym działaniem? Prawdopodobnie każdy się jeszcze  o tym będzie miał okazję przekonać. I oby to nastąpiło podczas testu, a nie podczas wiązania żywicy epoksydowej w pompie… 

Podsumowanie

Zalet iniekcji wstępnej nie sposób przecenić. Oprócz zdobycia informacji opisanych powyżej można określić również ilość czasu potrzebną do wykonania zadania, a także listy niezbędnych materiałów i narzędzi. Myślę, że warto korzystać z tego rozwiązania tak często, jak to tylko możliwe. 

Masz pytania? Pisz na adres     kontakt@inblock.com.pl

mgr inż. Mateusz Furs

manager ds. iniekcji

Inblock sp. z o.o.

 

 

Dodaj komentarz

×