Iniekcyjna naprawa studni

Opublikowano: 5 lipca 2018 Czas czytania: 3 minuty

W ostatnim czasie otrzymałem kilka zapytań ofertowych o przygotowanie technologii i wyceny na uszczelnienie połączeń kręgów studni oraz na stabilizację gruntu przyległego do ścian studni. Poniżej jedna z takich technologii, reprezentatywna i ciekawa bo opisująca obydwa zagadnienia.

Wykonanie iniekcji stabilizującej i uszczelniającej grunt przy użyciu żywicy na bazie akrylu oraz uszczelnienie połączeń kręgów studni w technologii iniekcji ciśnieniowej przy użyciu żywicy na bazie poliuretanu.

Narzędzia i sprzęt

 • Pompa 2 składnikowa do żywic iniekcyjnych akryl
 • Pompa 1 składnikowa do żywic iniekcyjnych PU
 • Elektronarzędzia
 • Pakery iniekcyjne 10×100
 • kalamitki 8 mm

Cel iniekcji

Przed planowanym wierceniem otworu w ścianie kręgu studni koniczne jest ustabilizowanie i uszczelnienie gruntu przyległego do studni. Prace prowadzone będą poniżej poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Grunt – piaski pylaste. Drobne ziarno gruntu oraz silne nawodnienie gruntu są okolicznością utrudniającą wykonanie zadania. Konieczne będzie odpowiednio wysokie zużycie żywicy na bazie akrylu. 

Sytuacja na obiekcie

Sytuacja na obiekcie i głębokość głębokość planowanych prac remontowych studni uniemożliwia odkopanie studni i wykonanie uszczelnienia od zewnątrz. Takie rozwiązanie byłoby najprawdopodobniej również nieefektywne z ekonomicznego punktu widzenia. Proponowane rozwiązanie można wykonać w ciągu 1-2 dni roboczych co również stanowi zaletę w przeciwieństwie do tradycyjnego sposobu naprawy podobnych uszkodzeń. W tego typu sytuacjach na obiekcie z pomocą przychodzi technologia iniekcji ciśnieniowej. Rozwiązaniem będzie wykonanie miejscowego ustabilizowania i uszczelnienia gruntu przyległego do ściany zbiornika. 

Opis proponowanej technologii wykonania naprawy

Uszczelnienie będzie realizowane w gruncie przyległym do studni, a po wykonaniu otworu w ścianie kręgu woda gruntowa ani sam grunt nie może przedostać się do wnętrza. 

Proponowaną technologię naprawy przedstawia poniższy schemat. Prace będą prowadzone z wnętrza studni. Przez wykonane w ściance kręgu otwory umiejscowione w strefie naprawy zostanie podana żywica iniekcyjna. Materiał ten rozprzestrzeni się w gruncie przyległym do ściany zbiornika uniemożliwiając wodzie swobodny dostęp do tej strefy. Dzięki temu przeciek zostanie zatrzymany. Obserwacja zużycia materiału (ciśnienie i ilość materiału płynącego z zasobników) pozwoli ocenić, czy konieczne będzie zastosowanie lanc iniekcyjnych oddalających wypływ materiału od ściany studni (zwiększenie objętości stabilizowanego gruntu).

Schemat uszczelnienia przejścia rury przez konstrukcję

Schemat uszczelnienia przejścia rury przez ścianę studni

Kolorem ciemnym niebieskim oznaczono strefę ustabilizowaną żywicą iniekcyjną na bazie akrylu.

Pakery i iniekcja

Wykonawca planuje zainstalować pakery rozporowe 10×100 mm w otworach przelotowych w ścianie studni. Efektem końcowym jest nadanie możliwości podawania żywicy z wnętrza studni, za pośrednictwem pompy iniekcyjnej w grunt. 

Iniekcję rozpoczyna się od miejsca położonego poniżej centralnego miejsca planowanego uszczelnienia gruntu. Jeżeli woda gruntowa nie będzie płynęła zbyt intensywnie przez otwory i zainstalowane w nich pakery, to kalamitki pozostaną odkręcone. Sprzyja to kontroli prowadzonej pracy i uszczelnienia danej powierzchni gruntu.

Ukazanie się żywicy we wszystkich wykonanych dookoła pakerach oznaczać będzie całkowite wypełnienie żywicą planowanej strefy. Planuje się zużyć ok 80 kg żywicy (koncentratu) na bazie akrylu dla instalacji rury o średnicy 300 mm. 

Zalety iniekcji ciśnieniowej

 • możliwość realizacji zadania bez konieczności odkopywania studni
 • brak konieczności odwadniania wykopu
 • szybkość realizacji zadania w 1-2 dni
 • miejscowa naprawa, brak ryzyka uszkodzeń podczas kopania
 • iniekcja i kontrola rozpływania się materiału naprawczego
 • dużo niższy koszt prowadzenia remontu

W opisywanym przypadku technologia iniekcji ciśnieniowej jest nie tylko użyta jako realizacja naprawy ale również element umożliwiający wykonanie innego, głównego celu jakim jest instalacja dodatkowej rury w ścianie studni lub wymiana istniejącej. Iniekcja w grunt za ścianę studni jest szeroko wykorzystywaną technologią dla mikrotunelingu.

 

Masz pytania? Pisz na adres           kontakt@inblock.com.pl

mgr inż. Mateusz Furs

manager ds. iniekcji

 

Dodaj komentarz

×