Iniekcyjne uszczelnienie rozwarstwionego stropu

Opublikowano: 5 marca 2020 Czas czytania: 6 minut

Już jakiś czas temu skończyliśmy projekt iniekcyjnego uszczelnienia przeciekającego, rozwarstwionego stropu. Konstrukcja przez kilka lat dawała się mocno we znaki użytkownikom garażu. Nad niektórymi samochodami rozwieszono nawet plandeki. Ani izolacja, ani 35 cm grubości beton stropu nie stanowił wystarczającej izolacji przeciwwodnej dla aut i mienia. Równie dobrze wszystkie auta mogłyby stać pod chmurką. A może nawet byłyby tam bezpieczniejsze, bo nie groziłyby im solne zacieki. 

Strop przykrywa garaż. Ponad jest patio z placem zabaw i terenem zielonym, wytchnieniem w betonowej dżungli. Jednak pomimo ciekawego wyglądu i architektury na górze, wszyscy mieszkańcy skupiają się raczej na przeciekach przez znaczną powierzchnię stropu do garażu znajdującego się na dole. 

Koniecznie przeczytaj wcześniejszy artykuł o pobieraniu rdzeni do badań i analizy uszkodzeń stropu. Zobacz na zdjęciach, jak samochody stoją pod brezentem, jak w namiocie. 

 Przyczyny rozwarstwienia betonu stropu 

Jak wynika z zebranych informacji niektóre działki stropu betonowane były w silnym wietrze i w sytuacji nieregularnych dostaw betonu. Kiedy kolejne gruszki z betonem nie docierały na czas, a ułożona mieszanka zaczynała przesychać, na budowie ratowano się polewaniem betonu wodą. Jednak rezultatem tych działań okazał się niespójny i niejednorodny produkt końcowy.Uszkodzony rozwarstwiony stropW zasadzie od samego początku użytkowania garażu, mieszańcy widzieli przecieki i przesączenia. Z czasem zaczęły się także pojawiać wiszące stalaktyty z soli, a powierzchnia betonu mocno ściemniała. Wszystko za sprawą wilgoci. Garaż zamienił się w jaskinię. Dlaczego jednak strop konstrukcyjny przeciekał, skoro na jego powierzchni (na warstwie betonu spadkowego) wykonano przeciwwodną izolację powłokową patia? 

Izolacja patia  

Izolacja wykonana na warstwie spadkowej nie sprawdziła się. W tej technologii wystarczy w zasadzie jedno cieknące miejsce i woda przedostaje się poniżej warstwy betonu spadkowego. Woda zostaje uwięziona pomiędzy dwoma warstwami betonu – warstwy spadkowej oraz stropu konstrukcyjnego. W i sytuacji uszkodzenia stropu, woda przesącza się przez niego do wnętrza garażu.  

Jak pokazano na powyższym schemacie, woda która przedostanie się przez nieszczelną izolację ułożoną na warstwie spadkowej może swobodnie przemieszczać się pod izolacją i pod warstwą spadkową.  

Taka właśnie sytuacja przecieku przez izolację miała miejsce na opisywanym obiekcie przez kilka lat. Zdjęcia z grudnia 2017 roku, kiedy to pobieraliśmy próbki rdzeni stropu do badań – opisane w moim artykule, wskazują na znaczny stopień zniszczenia i uszkodzenia betonu.  

Wcześniejsze remonty 

Rozpoczynając współpracę z tą Wspólnotą Mieszkaniową wiedzieliśmy, że kolejne naprawy izolacji zewnętrznej patia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Prace naprawcze i odkopywanie określonych powierzchni stropu podzielone w czasie ze względu na znaczne koszty nie przyniosły spodziewanego efektu. Woda mogła wciekać pod izolację na nienaprawionej jeszcze części garażu i rozpływać się pod warstwą betonu spadkowego na całą powierzchnię stropu ponad garażem.  

Jednym zdaniem mówiąc, nie sposób wskazać miejsca występowania przecieku w izolacji powierzchniowej, a tym samym nie sposób jej uszczelnić. Wykonywanie odkrywek może uszkodzić kolejne miejsca izolacji powierzchniowej. Odbudowa całej izolacji jest szalenie pracochłonna, kosztowna i ciężka w przeprowadzeniu na zamieszkałym już osiedlu. O ile jest to doskonałe rozwiązanie dla nowopowstających obiektów, o tyle trudne do wykonania jako remont. A w szczególności jako remont częściowy lub rozłożony na etapy. 

Technologia naprawy rozwarstwionego stropu

Kiedy widzę przeciek w betonie mówię, że iniekcja ciśnieniowa jest lekarstwem. Dla mnie sam beton jest dostatecznie dobrym materiałem izolacyjnym i konstrukcyjnym w jednym. Dlatego tak bardzo lubię ideę białej wanny. Nie lubię tylko polskiego piekiełka budowlanego związanego z tą technologią. Oszczędności, skróty, błędy wykonawcze sprawiają wciąż, że źle mówi się o tym rozwiązaniu. Rozwarstwiony strop z wywierconymi otworamiMój tok rozumowania jest dość prosty: „Dobrze wbudowany, odpowiednio dobrany beton może izolować przed wodą”.

Jest tani bo spełnia dwie funkcje na raz. W dobrze wykonanej podziemnej konstrukcji białej wanny się sprawdza. Cały świat tak buduje. 

W naszym przypadku, po pobraniu próbek – rdzeni ze stropu – wiedzieliśmy, że beton stropu jest silnie rozwarstwiony. W związku z tym, zamiast ponownie rozkopywać patio zaproponowałem iniekcję ciśnieniową w celu nasączenia rozwarstwionego betonu żywicą. Patrząc na to rozwiązanie pod względem klasyfikacji iniekcji, i mojemu własnemu zaproponowanemu w tym artykule podziałowi, jest to iniekcja do wnętrza naprawianego elementu.

Na poniższym schemacie przedstawiam moje rozwiązanie:Rozwarstwiony strop uszczelniony strukturalnie Pakery iniekcyjne zostały zainstalowane w prostopadle wywierconych otworach nieprzelotowych tj mających mniej niż 35 cm długości. Każdy otwór przecinał kilka warstw uszkodzonego betonu, a tym samym umożliwiał transport żywicy z pakera i otworu do szczeliny. Wykonano siatkę otworów na łącznej powierzchni ok 180 m2 stropu. W każdy metr kwadratowy wpompowaliśmy nieco ponad 4 kg żywicy poliuretanowej lekko zwiększającej swoją objętość.  

Obserwacja i kontrola iniekcji  

W związku z tym, że mieliśmy siatkę jednakowej głębokości otworów nieprzelotowych, wiedzieliśmy, że żywica nie będzie mogła „uciekać nad strop”. Podając żywię w danego pakera obserwowaliśmy zużycie żywicy dzięki zastosowaniu naszych zasobników z butelek PET.

Iniekcja rozwarstwionego stropu

To, że używaliśmy pakerów z niewkręconymi kalamitkami pozwalało nam na dość dokładną kontrolę iniekcji. Dodatkowo mogliśmy doskonale odwodnić i odpowietrzyć beton stropu.

Iniekcyjne uszczelnienie rozwarstwionego stropu

Widzieliśmy jak z sąsiadujących pakerów wypływa wyciskana woda, później woda mieszana z żywicą i w końcu sama czysta żywica poliuretanowa.  

Uszczelniono strop betonowy

Kiedy wiadomo, że iniekcja zadziała? to dobre pytanie, bo w końcu ta technologia, to jak lubię powtarzać gra wyobraźni przestrzennej. Wykonawca musi umieć sobie wyobrazić co się dzieje we wnętrzu naprawianej konstrukcji betonowej. Którędy żywica płynie i gdzie znajduje się w danej chwili. 

Iniekcyjne uszczelnienie rozwarstwionego stropu

Kiedy wreszcie żywica zamiast wody wypływa z sąsiadującego pakera iniekcyjnego, a nawet z kilku na raz, wiemy jaka powierzchnia została nią nasączona. A jeśli do tej pory drogą, którą płynęła woda od teraz płynie żywica, to jest znak, że po związaniu woda już nie popłynie. Innej odpowiedzi nie ma. Żywica zajmuje miejsce wody, przykleja się do betonu i wiąże. W efekcie uszczelnia.  

Zdjęcia z realizacji nie oddają ilości wykonanej pracy. Co prawda widać pole wystających ze stropu pakerów i krople żywicy. Widać, że po zakończonej pracy na stropie nie budują się kolejne sople z soli. Jednak tych godzin wiercenia, czyszczenia otworów i w końcu cierpliwego spokojnego pompowania nie sposób pokazać na zdjęciu. A jednak, wykonana praca przyniosła skutek. Bez odkopywania i bez ogromnych kosztów.  

Jak się okazuje, uszczelnienie patia można dokonać taniej niż tradycyjnie, i to w technologii, która uznawana jest za droższą.  

Masz pytania? Pisz na adres              kontakt@inblock.com.pl

mgr inż. Mateusz Furs

manager ds. iniekcji 

Referencje

Po zakończonej naprawie dylatacji, styków roboczych, naprawy betonu i innych elementów konstrukcji dostaliśmy referencje. Skan dokumentu prezentuję poniżej. 

Referencje Inblock WM Skoroszewska 3 dylatacje przejścia rur iniekcja strukturalna stropu

Referencje Inblock Zakład Usługowy TMB MAAT Krystian Karwowski uszczelnienie rozwarstwionego stropu iniekcja kurtynowa

Referencje Inblock Skoroszewska 3 Warszawa

Dodaj komentarz

×