Iniekcyjne wypełnienie pustek w murze ceglanym

Opublikowano: 3 września 2017 Czas czytania: 3 minuty

Zdarza się, i to często, że aby wykonać jedną pracę, najpierw należy wykonać inną, wcześniejszą. I tak właśnie było w przypadku przygotowań do iniekcji izolacji poziomej w murze ceglanym. Kamienica przy Foksal 19 w Warszawie została zbudowana pod koniec XIX wieku. Dziś wymaga odbudowy izolacji fundamentów aby zatrzymać proces podciągania kapilarnego. Mur ścian fundamentowych w piwnicach osiąga grubość 1,05 m. Podczas przygotowywania do iniekcji przepony, odkryliśmy konieczność iniekcji wypełniającej kawerny.

Podczas wiercenia otworów okazało się, że wiertła trafiają na nieregularnie umiejscowione pustki. Oczywiście podanie materiału na bazie krzemianów do wykonania przepony byłoby błędem. Płyn zamiast równomiernie rozprzestrzenić się w strukturze muru i budować barierę dla podciągania kapilarnego, spłynąłby do pustych miejsc i kawern. Dodatkowo jego zużycie stałoby się nieporównanie większe, koszty wyższe, a efekt żaden.

Dodatkowa iniekcja wypełniająca pustki w murze

W takiej sytuacji w pierwszej kolejności przystąpić należało do wypemnienienia pustek iniekcyjnymi zaprawą na bazie cementu. Wszystkie oznaczone podczas wiercenia otwory, które przecinały puste przestrzenie w murze, zostały oczyszczone ze zwiercin za pomocą sprężonego powietrza lub wody i  wyposażone w plastikowe pakery iniekcyjne. To za ich pomocą materiał naprawczy tłoczony był do wnętrza konstrukcji ściany. Iniektory stanowią przejście z węża pompy iniekcyjnej do wnętrza konstrukcji ściany. Uszczelniają się one i mocują na pobocznicy otworu dzięki elastycznym plastikowym listkom, które przyjmują kształt otworu. Mocowanie pakera w kształcie przelotowej tulejki jest bardzo proste, zwyczajnie wbija się go w otwór o średnicy 12 mm.

Materiał iniekcyjny i mieszacz

Zdecydowana większość iniekcyjnych materiałów cementowych jest workowana, jednoskładnikowa. Zaprawę iniekcyjną przygotowuje się zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej danego produktu. Wystarczy dodać wodę i prowadzić iniekcję ciśnieniową. Generalna zasada jednak jest taka, że materiały cementowe miesza się przy użyciu mechanicznego mieszadła wolnoobrotowego, najlepiej  przeciwbieżnego, nigdy ręcznie. Najlepiej do tego celu służą mieszacze koloidalne, doprowadzają bowiem do wysokiego stopnia homogenizacji (jednorodności) materiału iniekcyjnego. Po odpowiednio długim czasie mieszania uaktywniają się plastyfikatory i zaprawa zaczyna płynąć. I tu pojawia się druga ważna zasada: nie należy dodać więcej wody niż podaje producent. Grozi to obniżeniem charakterystyki wytrzymałości materiału, a zbyt szybkie rozrzedzenie materiału nie skłoni nikogo do zachowania niezbędnej długości czasu mieszania. Przez to z kolei plastyfikatory nie odegrają swojej roli.

Pompa i iniekcja ciśnieniowa

Przed rozpoczęciem iniekcji zaprawą należało przeprowadzić wstępną iniekcję wodą. Zwilżony mur nie obierze wody zaprawie przez co zachowana zostanie jej płynność podczas tłoczenia wgłąb konstrukcji. Do iniekcji użyto pompę ślimakową z ciśnieniem roboczym ok 8 BAR.

Iniekcję zaprawą naprawczą rozpoczęto od pakera znajdującego się najniżej lub na początku wybranego zakresu pracy. Przechodzenie systematycznie w jednym kierunku, z pakera do pakera zapewniło prawidłowe odpowietrzanie konstrukcji podczas wypełniania pustek. Pojawianie się nadmiaru zaprawy w poprzedzających iniekcję kolejnych otworach z pakerami pozwoliło kontrolować proces iniekcji. Dzięki temu wiadomo, jaka część muru została już zainiekowana.

Materiały iniekcyjne na bazie cementów charakteryzują się niewielkim współczynnikiem skurczu podczas wiązania. Dzięki temu raz wypełnione przestrzenie takie pozostają. Również proces wiązania przebiega dość szybko, wielu producentów informuje, że ok 70% wytrzymałości osiąganej jest już w ciągu 3-4 dni od iniekcji.

Dalszy etap prac naprawczych

Wszystkie rodzaje robót iniekcyjnych zostały wymienione na głównej stronie i iniekcji ciśnieniowej. 

Tak więc niedługo po iniekcji zaprawy cementowej, można wykonać iniekcję płynu do izolacji poziomej, tej  wstępnie planowanej. Opis tych prac, oraz doboru rzędnej wykonania izolacji poziomej dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych opiszę w kolejnych artykułach z cyklu renowacji kamienicy przy ul. Foksal 19 w Warszawie.

Masz pytania? Pisz na adres   kontakt@inblock.com.pl

mgr inż. Mateusz Furs

manager ds. iniekcji

Inblock sp. z o.o.

Dodaj komentarz

×