Instrukcja użytkowania uszczelnienia

Opublikowano: 10 września 2017 Czas czytania: 3 minuty

Firma, która wykonała usługę dostarczenia i instalacji pieca gazowego z zamkniętą komorą spalania musi również przekazać zleceniodawcy instrukcję użytkowania urządzenia. Brzmi rozsądnie, prawda? A jeśli powiem, że zdarza się czasem konieczność napisania instrukcji obsługi uszczelnienia wykonanego w technologii iniekcji?

Zaskoczenie i niedowierzanie

Tak właśnie zareagowałem po raz pierwszy. Kierownik kontraktu rozumiał moje zdziwienie, jednak papierologia musiała się zgadzać. Jak wszyscy, to wszyscy, Inblock też. Pomimo tego, że usługa uszczelnienia kilkunastu przejść technologicznych nie wiąże się dla zleceniodawcy z absolutnie żadną koniecznością serwisowania, dbania, pamiętania czy użytkowania, to jednak wymóg zapisany w umowie pozostał. I to umowa, a nie zdrowy rozsądek przeważa. Choć pewnie kilku prawników byłoby w stanie przytoczyć wyimaginowane przypadki konieczności przygotowania dokumentu.

Gdzie tu jest jakiś przycisk?

Prace w technologii iniekcji są niemal zawsze pracami zanikowymi, ich efekt przykrywa warstwa tynku, farby albo maskownica wzdłuż dylatacji. Uszczelnienie przejścia technologicznego rury przez konstrukcję oznacza, że wpompowaliśmy odpowiednią żywicę, odpowiednią pompą w ustaloną przestrzeń pomiędzy ścianę a rurę. W zasadzie nikt tego nie zauważy do czasu kontroli gwarancyjnej kilka lat później. Skoro uszczelnienia nie widać (do kiedy działa i ma się dobrze), to jak je użytkować i to zgodnie z instrukcją?

Co zawrzeć w instrukcji?

Ok, żeby jednak dokument czymś wypełnić podałem kilkach danych, między innymi następujące:

  • Uszczelnienie wykonano w dniach od … do … . Od dnia … spełnia swoją funkcję
  • Uszczelnienie działa prawidłowo w temperaturach otoczenia 0-55 °C (pomieszczenie użytkowe
    z  temperaturą zawsze powyżej 0°C)  
  • Uszczelnienia nie wolno usuwać, niszczyć, może to prowadzić do powstania przecieków.
  • Usunięcie któregokolwiek z elementów, pomiędzy którymi zainstalowano uszczelnienie spowoduje powstanie przecieku
  • Jakakolwiek ingerencja w uszczelnienie może prowadzić do nieszczelności naprawionego elementu
  • Nie należy usuwać części składowych uszczelnienia

Uzupełnienie informacji

W związku z tym, że nadal treści było dość mało, dorzuciłem jeszcze streszczenie streszczenia z dokumentacji powykonawczej, podając niezbędne informacje o technologii wykonania naprawy, rodzaju użytego materiału oraz użytego sprzętu. Temepratury użytkowania wziąłem właśnie z karty technicznej. Tym sposobem, razem z nagłówkami i podpisem, udało się zająć jedną kartkę A4. Oczywiście pojawiło się zdanie, które jest dobrze widziane we wszystkich dokumentach: Prace wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną, informacjami zawartymi w karcie technicznej materiału iniekcyjnego, zasadami BHP i doświadczeniem wykonawcy.

Konkluzja

Po raz kolejny zostało udowodnione, że papier jest cierpliwy. Przyjmie nawet instrukcję użytkowania uszczelnienia. Usługi, której nikt nie zauważa, a wielu nawet nie wie, że była wykonywana. Bo przecież ile osób jadąc metrem obu linii w Warszawie, autostradą A4 w okolicy Rzeszowa, linią kolejową nr 8 czy choćby nr E65 Warszawa – Gdynia (dla Pendolino) poprosi o instrukcję obsługi uszczelnienia różnych obiektów podziemnych? 

 

Masz pytania? Pisz na adres       kontakt@inblock.com.pl

mgr inż. Mateusz Furs

manager ds. iniekcji

Inblock sp. z o.o.

        

Dodaj komentarz

×