Odpowietrzanie rysy podczas iniekcji

Opublikowano: 6 września 2017 Czas czytania: 4 minuty

Beton pęka, to fakt. Kiedy już pojawia się rysa, może mieć grubość np. kartki papieru, a zarazem, taką samą objęctość. Automatycznie do tego pęknięcia dostaje się powietrze, jeśli woda to, mamy przeciek. I pojawia się temat hydroizolacji obiektu. Aby myśleć o uszczelnieniu rysy należy wypełnić ją żywicą. Rysę w betonie należy sobie wyobrazić jako pojemnik o objętości wspomanienej kartki papieru. Czy wypełnienie tak małej objętości jest łatwe?

Technologia iniekcyjnej naprawy rysy

Technologia iniekcji ciśnieniowej rys kładzie dość duży nacisk na etap przygotowań spękań do naprawy. Mówimy tu między innymi o wierceniu otworów pod odpowiednim kątem w odpowiedniej odległości od rysy. Wszystkie te zabiegi po to aby wprowadzić żywicę do wnętrza pęknięcia o szerokości zaledwie części milimetra. Aby wprowadzić żywicę najpierw należy poprzednie wypełnienie z tej przestrzeni usunąć. Tłoczona żywica wypycha powietrze i wodę (rzadziej inne płyny) z wnętrza rysy i zajmuje to miejsce.

Poznaj zasady prawidłowej iniekcji rys – ponbierz ten dokument i uszczelnij każdą rysę!

zasady  <a target=

Skoro widzimy pęknięcie na powierzchni betonu, oznacza to, że jedna ze ścianek pojemnika o nazwie rysa jest nieszczelna i podczas pompowania żywicy iniekcyjnej do jej wnętrza, będzie wyciek. Powierzchnię rysy należy zatem zamknąć. Robi się to najczęściej przy użyciu szybkowiążących materiałów na bazie cementu, czasem również klejami lub szpachlami epoksydowymi. 

Po zamknięciu rysy okazuje się, że jedyną drogą jaka łączy ją z zewnętrzem jest otwór w betonie i zainstalowany w nim paker iniekcyjny. Jak powiedziano na wstępie, aby prawidłowo wypełnić rysę żywicą, należy ją odpowietrzyć lub odwodnić.

Aby tego dokonać, koniecznym jest używanie pakerów bez kalamitek. Te ostatnie nakręcamy dopiero podczas postępów iniekcji.

Zalety instalacji otwartych pakerów iniekcyjnych

Zalety instalacji otwartych pakerów iniekcyjnych są ogromne. Aby ich doświadczyć instaluje się pakery bez nakręconych kalamitek. Zainstalowany iniektor stanowi tuleję, która z łatwością umożliwia odprowadzenie powietrza lub wody z wnętrza konstrukcji, z rysy.  Kalamietkę nakręca się na pakera dopiero w momencie, gdy ukaże się wypływająca z niego żywica. Fakt ten jest jednocześnie doskonałym sposobem kontroli procesu iniekcji. Skoro żywica pojawiła się w kolejnym pakerze zainstalowanym wzdłuż rysy, oznacza to, że dana odległość jest wypełniona. Otwarty paker nie tylko odpowietrza czy zapobiega budowaniu ciśnienia wewnątrz konstrukcji, ale również umożliwia kontrolę. W branży usług, w przypadku których tak niewiele widać, rezygnować choćby z tej namiastki panowania nad procesem wydaje się ogromnym błędem. 

Na filmie pokazałem iniekcję odcinka rysy w stropie. Widać wyraźnie, że z kolejnego otwortego pakerów wypływa żywica. Jest to znak dobrze wypełnionej żywicą rysy.

Dlaczego zatem tak wielu wykonawców nadal dobrowolnie zrzeka się tej kontroli? Nadal ok połowa pakerów sprzedawana1 jest z maszynowo nakręconymi kalamitkami. Choć trzeba również przyznać, że to samo źródło jeszcze 3 lata wcześniej podawało, że tylko kilka firm (mniej niż 5) nabywało pakery z odkręconą kalamitką. Oznacza to, że jest poprawa. Oby ta tendencja się utrzymała.  

Poniższe zdjęcie przedstawia rysę w stropie żelbetowym, zainstalowane pakery, zamknięcie powierzchni rysy szpachlą epoksydową. Na schemacie po prawej stronie widać otwór przecinający rysę oraz zainstalowany w nim paker iniekcyjny bez kalamitki. To dzięki temu możliwa jest kontrola procesu iniekcji i odpowietrzenie rysy prowadzące do zmniejszenia ciśnienia panującego we wnętrzu naprawianego stropu. 

odpowietrzenie rysy podczas iniekcji

Producenci chemii sprzedają pakery

Problemem jest fakt, że wielu producentów żywic iniekcyjnych sprzedaje pakery z zainstalowanymi kalamitkami. Oczywistym jest, że traktują tą sprzedaż wyłącznie jako uzupełnienie oferty. Jednak ciąży na nich swego rodzaju odpowiedzialność za prawidłowy proces wbudowania ich towaru. Taki sposób dostarczania towaru jest po prostu łatwiejszy, jednak wypacza świadomość i pozwala innym przymykać oko. Wykazują się przy tym brakiem konsekwencji, bo na szkoleniach produktowych temat jest omówiony prawidłowo.  

 

Odpowietrzenie podczas iniekcji jest istotne, a wymienione przez mnie zalety są sensowne. Po prostu opłaca się używać pakerów z odkręconymi kalamitkami. Łatwo po tym poznać fachowca a warto w tak prosty sposób dać się poznać z dobrej strony. 

Główne zalety używania otwartych pakerów iniekcyjnych

umożliwiających odpowietrzanie rys:

  • kontrola postępów iniekcji
  • odprowadzenie powietrza lub wody
  • obniżenie ciśnienia we wnętrzu betonu

1Firma Izoservice sp. z o.o.

www.izoservice.pl

 

 

Masz pytania? Pisz na adres      kontakt@inblock.com.pl

 

mgr inż. Mateusz Furs

 

manager ds. iniekcji

Inblock sp. z o.o.

 

 

Dodaj komentarz

×