Popękane ściany budynku

Opublikowano: 18 września 2017 Czas czytania: 2 minuty

Są różne przyczyny pękania ścian budynku. Część z nich spowodowana jest stanem samej konstrukcji, jej przeciążeniem lub sposobem użytkowania. Jednak przyczyna może także leżeć poniżej poziomu terenu, pozornie ukryta. Niewystarczające parametry gruntu lub niedostosowane do niego zbyt płytkie posadowienie fundamentu skutkują niszczeniem wielu budynków. Wystarczy już tylko dołożyć czynnik zewnętrzny w postaci drgań. I tak właśnie było na tej budowie…

Wykop szerokoprzestrzenny zabezpieczony ścianką szczelnąW bezpośrednim sąsiedztwie magazynu w konstrukcji z  muru ceglanego na ławie betonowej, zaprojektowano nowy kanał zrzutowy. W wykopie szerokoprzestrzennym zagłębiano rurę o średnicy 2200 mm. Obudowę wykopu realizowano w technologii ścianki szczelnej z kształtowników stalowych. Niestety nie zdecydowano się na zainstalowanie monitoringu na sąsiadujących z inwestycją budynkach. Ich wiek, stan techniczny, nawilżony grunt i rodzaj posadowienia mógł wskazywać na potencjalne problemy z uszkodzeniem konstrukcji.  

Wbijanie kształtowników 

Obudowę przyszłego wykopu realizowano w technologii wbijanych kafarem kształtowników. Drgania wywołane przez kafar spowodowały popękanie obiektu i oderwanie się części ściany narożnej budynku. Rysy i spękania pojawiły się także na pierwszym piętrze obiektu, szczególnie w okolicy okien. Rozwartość pęknięć zwiększała się wraz z postępem prac. Postanowiono wstrzymać wbijanie pneumatyczne i kontynuować zagłębianie kolejnych kształtowników w technologii wciskania hydraulicznego. 

Naprawa posadowienia obiektu 

Jednym z dobrych sposobów na zatrzymanie osiadania fundamentów i powiększania się rozmiarów spękań oraz ustabilizowanie konstrukcji obiektu jest wykonanie pośredniego posadowienia w postaci mikropali CFA. Wykonanie 20 cm średnicy mikropali co metr wzdłuż ściany obiektu pozwala na oparcie ławy fundamentowej na oczepie montowanym do zbrojenia mikropali.

Spojenie spękanego muru 

Po usunięciu przyczyny uszkodzeń, można naprawić również rysy i pęknięcia muru. Do tego celu  służy elastyczna spiralna kotwa wklejana na zaprawę w bruzdę muru. Technologia ta nazywana „zszywaniem muru” pozwala na rozłożenie sił niszczących na większą powierzchnię muru. Po wykonaniu naprawy, konstrukcja murowana może pracować tak jak przed wystąpieniem spękań.  

Inne siły niszczące 

Do powstania pęknięć na murze, szczególnie starszych czy wręcz zabytkowych obiektów nie musi dochodzić w wyniku działania sąsiadującej budowy. Wystarczy natężenie ruchu ulicznego lub prozaiczne i wszędobylskie nieodprowadzanie wody opadowej. Nasączenie, rozluźnienie, uplastycznienie gruntu powoduje niszczenie i osiadanie fundamentów.  

Inblock sp. z o.o. 

Wykonywane przez Inblock technologie uszczelniania i podbijania konstrukcji w technologii iniekcji ciśnieniowej przywróciły nośność i szczelność już wielu obiektom. Zapraszam do kontaktu.  

Masz pytania? Pisz na adres          kontakt@inblock.com.pl

mgr inż. Mateusz Furs

manager ds. iniekcji

Inblock sp. z o.o.

 

 

Dodaj komentarz

×