Remont garażu dla WM Rumiankowa 27, Warszawa

Opublikowano: 31 maja 2020 Czas czytania: 6 minut

Czy twoja wspólnota mieszkaniowa prowadzi spór z deweloperem? Wygrałeś w sądzie z  wykonawcą bloku? Masz przecieki i inne uszkodzenia i chcesz obciążyć kosztami naprawy generalnego wykonawcę? Jeśli choć na jedno z tych pytań padła odpowiedź twierdząca, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. 

Garaż podziemny budynku wielorodzinnego przy ul Rumiankowej 27 w Starej Miłosnej / Warszawie odwiedziliśmy już 3 lata temu. Powodem były licznie występujące przecieki przez dylatacje, rysy w ścianach, otwory po ściągach. Woda wlewała się do obiektu również przez otwory wywiercone i pozostawione w stropie.  

otwór technologiczny w ścianie fundamentowej z wstawionym oknemPozostałymi miejscami nieszczelności było okno bez żadnych widoków w kotłowni oraz otwór w stropie pod czerpnię powietrza. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej przygotowywał się do pozwania generalnego wykonawcy i potrzebował jasnych informacji, co gdzie i za ile należy naprawić. Dostarczyliśmy tych informacji, sprawa sądowa została wygrana, a prace naprawcze w dużej części już wykonano. Poniżej załączam listę już wykonanych napraw przeciekających elementów konstrukcji obiektu wielorodzinnego z garażem podziemnym:

 • dwie dylatacje konstrukcyjne, przeciekały ponieważ nie zainstalowano w nich żadnego systemu izolacyjnego
 • rysy w ścianach i stropie
 • naprawa skorodowanego betonu stropu
 • styki robocze pomiędzy ścianami a stropem
 • czerpnia powietrza
 • otwory po ściągach
 • otwór technologiczny w kotłowni, w którego nie zabetonowano po wniesieniu pieca, tylko wstawiono okno…

 

Czerpnia powietrza, opis przypadku 

Na stropie żelbetowym ponad garażem pozostawiono otwór pod czerpnię powietrza. Sama czerpnia, zamiast wylana z betonu została jednak wymurowana z cegieł. I to Murowana ścianka czerpniwłaśnie był główny powód nieszczelności tej części konstrukcji. O ile żelbet pozwala się dość łatwo naprawić, mur ceglany już nie. A to za sprawą wieloletniego permanentnego nasiąkania wodą opadową. Co prawda ekipy remontowe, na zlecenie gwaranta kilka razy rozkopywały czerpnie, jednak za każdym razem prace kończyły się na dokładaniu kolejnej warstwy papy. A przeciek występował zupełnie gdzie indziej. 

Gdzie ten przeciek? 

Aby to zrozumieć, trzeba wiedzieć, że cała powierzchnia stropu została zaizolowana powierzchniowo papą. Problem z papą polega jednak na tym, że jest to materiał szalenie podatny na błędy wykonawcze, a jeszcze bardziej podatny na uszkodzenia.  

Jeśli wiemy, że papa nie jest przyklejona do betonu całą swoją powierzchnią (tak jak izolacje powłokowej nakładane pacą na beton) to możemy spokojnie wyobrazić sobie sytuację, że choćby 1 miejsce przedziurawienia papy pozwala na wlewanie się wody pod papę i rozpływanie po całej powierzchni stropu.  

Po czasie mamy sytuację taką, że owszem cała powierzchnia papy (oprócz choćby 1 dziury) może być szczelna, ale też pod całą tą papą stoi woda. 

I teraz ta właśnie woda, która wlała się gdziekolwiek pod papę może pod tą papą dopłynąć do muru czerpni i zacząć go nasączać. Właśnie tak było w naszym przypadku! Woda do wnętrza garażu wlewała się przez spoiny międzyceglane. Cegła przez lata nasączana uległa degradacji. Kolejne warstwy papy wokół czerpni nie mogły przynieść żadnej korzyści. Prace te wykonywane były przez zupełnie nieświadomych swojej nieskuteczności wykonawców. Na samym wstępnie stali na przegranej pozycji, nie mieli szans na uszczelnienie tego przecieku.  

Naprawa i izolacja czerpni powietrza 

Nasze podejście było zgoła inne. Wiedzieliśmy, że czerpnia powinna być wykonana z betonu. Wiedzieliśmy, bo widać to jak na dłoni, że mur jest bardzo zniszczony i nie ma czego naprawiać. Wiedzieliśmy, że ilość papy jaka się tam już znajduje nie przyczyniła się do jakiejkolwiek poprawy sytuacji przez wiele lat.  

Wszakże szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów – powiedział kiedyś Albert Einstein. 

przgotowanie betonuNasze prace polegały na rozkopaniu terenu wokół czerpni, usunięciu wszystkich warstw izolacji aż do betonu stropu oraz na rozebraniu czerpni z utylizacją ceglanego gruzu. 

Proszę zwrócić uwagę, jak dokładnie została przygotowana powierzchnia stropu przed wylewaniem nowej betonowej czerpni powietrza. Beton był groszkowany aby usunąć skorodowaną i skarbonatyzowaną powierzchnię oraz po to aby zwiększyć powierzchnię styku z nowym betonem ścian czerpni. Betonowanie z użyciem warstwy sczepnej pozwoliło dobrze, bardzo dokładnie zespolić strop ze ścianami nowej czerpni.  

W celu uzyskania dodatkowej możliwości izolacyjnej tego styku roboczego zainstalowaliśmy też wąż iniekcyjny. 

Izolacja nowej betonowej czerpni powietrza 

Izolacja nowej czerpni została zrealizowana przy użyciu kilku zupełnie niezależnych materiałów. Oto ich lista: 

 1. Beton nowej czerpni może być swobodnie uznany za izolację tak samo jak ma to miejsce w konstrukcjach typu biała wanna. Na zdjęciu widać, że w wykopie wykop zalana a nie ciekniebezpośrednio na powierzchni stropu zebrała się woda deszczowa. W tym momencie nie ma jeszcze żadnej innej izolacji jak tylko dobrze związany beton ścian czerpni z betonem stropu. Styk roboczy pozostaje szczelny, a to za sprawą omawianego groszkowania i użycia warstwy sczepnej.  
 2. Instalacja węża iniekcyjnego, który zostanie napełniony dopiero wtedy, gdyby okazało się że jednak mamy przeciek. Wąż iniekcyjny traktujemy jako swoistą polisę ubezpieczeniową. Polisę tę wykupujemy kiedy jeszcze możemy (czyli przed wylaniem betonu ścian, bo wtedy właśnie wąż jest instalowany).  Napełniamy go wtedy kiedy występuje przeciek, a więc wtedy gdy dzieje się szkoda i to polisa ma nam przyjść z pomocą. Polisy możemy też nigdy nie wykorzystać i w zasadzie wszyscy się z tego najbardziej cieszymy. 
 3. Izolacja powierzchniowa nawiązująca do istniejącej papy. Izolację tę zaaplikowaliśmy po odtworzeniu izolacji termicznej i wylaniu wylewki betonowej. Zamiast papy użyliśmy innego materiału na bazie bitumicznej z dodatkiem polimeru. Wspominałem już wcześniej, że taki materiał nakładany na powierzchnię betonu przykleja się izolacja powłokowa 2do niego całą swoją powierzchnią. Woda nie może przepływać pomiędzy izolacją i betonem tak jak w przypadku papy. Jednocześnie ten materiał doskonale wiąże się z papą. Izolacja ta została wyciągnięta również na ścianki czerpni i wlana na powierzchnię żelu dylatacyjnego, o którym mowa w punkcie kolejnym. 
 4. Żel akrylowy, który został zaaplikowany w specjalnie do tego celu pozostawioną dylatację pomiędzy ścianką czerpni a warstwą spadkową wylaną na izolacji termicznej. To znaczy gdzie? Otóż zamiast dołożyć izolację termiczną do samych ścianek czerpni a potem dolać do nich posadzkę stworzyliśmy ok 2 cm dylatację. W tę dylatację wleliśmy żel akrylowy, który zbudował membranę pionową wokół ścian czerpni. Woda, która może znajdować się pod izolacją termiczną czyli na powierzchni stropu (zgodnie z tym co opisałem powyżej o nieszczelności papy gdziekolwiek) nie będzie mogła dopłynąć do betonu ścianki czerpni. Kropka! 

 

Detale, które „robią różnicę” 

Proszę zwrócić uwagę na wyprofilowanie górnej powierzchni ścian czerpni. Otóż jeszcze podczas wylewania betonu ścian przygotowaliśmy tam wpust, który służy do dobrego czytaj szczelnego i pewnego zainstalowania samej czerpni.masa elastyczna

We wpust zaaplikowaliśmy masę trwale elastyczną z kilku 600 ml opakowań i w tak przygotowany klej zatopiliśmy element czerpni. Woda wpływająca po blasze nie będzie mogła przedostać się do wnętrza czerpni dzięki masie elastycznej.

masa elastyczna 02

Nawet jakość estetyczna aplikacji masy wzdłuż niezwłocznie po aplikacji usuniętych taśm malarskich musi budzić uznanie.  

Zdjęcia ukazujące czerpnię powietrza przed remontem i po remoncie tym mocniej pokazują stan zniszczenia ścian podbudowy. 

Zarządzasz nieruchomością? To wiadomość dla Ciebie!

Tak właśnie realizujemy naprawy obiektów zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Od przygotowania kosztorysu remoentu i doradztwo na potrzeby rozprawy sądowej do realizacji wszystkich napraw konstrukcji betonowej. Zapraszam do współpracy przedstawicieli zarządów wspólnot mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami. 

  

Masz pytania? Pisz na adres              kontakt@inblock.com.pl

mgr inż. Mateusz Furs

manager ds. iniekcji 

 

 

Dodaj komentarz

×