Stara betonowa ściana – stacja uzdatniania wody

Opublikowano: 14 maja 2018 Czas czytania: 3 minuty

Całkiem niedawno byłem na wizji lokalnej obiektu stacji uzdatniania wody, województwo Mazowieckie. Kilka lat wcześniej prowadzona tam była rewitalizacja, zainstalowano całą masę nowego sprzętu. Jak widać na zdjęciach mamy tam kilka przejść technologicznych rur oraz kabli przez ścianę.

Wodoszczelny beton 

Nowe konstrukcje betonowe są w zasadzie wodoszczelne, a to za sprawą dobrze zaprojektowanych i przygotowanych mieszanek betonowych oraz elementów systemu białej wanny. Jeśli trafi się jakiś przeciek, to raczej ze względu na pojawienie się rys, a nie przez strukturę betonu. Takie uszkodzenia bardzo łatwo naprawić – w technologii iniekcji ciśnieniowej oczywiście. 

Porowaty beton 

Widok ogólny na przegłębienie SUWW omawianym przypadku jednak, beton wylano przeszło 50 lat temu, jego jakość prawdopodobnie już na  samym początku pozostawiała wiele do życzenia. Dziś nie jest lepiej. Woda nie przecieka rysami lub stykami roboczymi a strukturą betonu, przemieszczając się pomiędzy porami. Zniszczenia tynku i powłoki malarskiej są widoczne na całej powierzchni do wysokości nieznacznie przekraczającej poziom gruntu. Widoczne są również miejscowe zaprawki i szpachlowanie, które na niewiele się zdały. Nakładanie czegokolwiek na nieprzygotowane podłoże to zwykła strata sił, środków i czasu.

Posadownie

Obiekt posadowiony jest na ławach i ścianach fundamentowych, nie ma zatem mowy o solidnej płycie dennej. Zaprawki tynku - już uszkodzone przez działanie wilgoci i soliTaka sytuacja zawsze jest kłopotliwa, ze względu na występujące przecieki pomiędzy ścianą a posadzką. Dlaczego? 

Posadzka betonowa wykonywana jest z bardzo niskiej jakości betonu i do tego bez żadnego zbrojenia konstrukcyjnego. Jej grubość oraz budulec są niewystarczające do osiągnięcia wodoszczelności. Styk roboczy pomiędzy taką posadzką a ścianą jest zatem bardzo trudno uszczelnić. W naszej sytuacji woda nie tylko przesiąka przez ścianę, ale płynie opisanym stykiem obu elementów konstrukcji. 

Technologia naprawy 

Zaproponowana przez nas technologia naprawy polegać będzie na iniekcyjnym zbudowaniu izolacji pionowej w gruncie – iniekcja kurtynowa. Dzięki temu unikniemy ryzyka odkopania i uszkodzenia architektury podziemnej. Ponadto wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwia zrobienie wykopu bez działających 24 na dobę igłofiltrów. Wszystko skłoniło nas do realizacji tej naprawy w technologii iniekcji ciśnieniowej prowadząc prace od wewnątrz. Jest to ta sama technologia naprawy, którą zwykle spotyka się w przypadku murów ceglanych lub kamiennych.  

Wspominany styk posadzki i ściany również poddany zostanie iniekcji ciśnieniowej, a efektem tej pracy jest wykonanie kurtyny wzdłuż całej jego długości. 

 

Materiał naprawczy 

Iniekcja kurtynowa służąca do odbudowy izolacji pionowej wykonywana jest przy zastosowaniu materiałów na bazie akrylu – żele akrylowe. Ich zaletami są niska lepkość, regulowany czas reakcji i doskonała adhezja do budulca i gruntu.

Masz pytania? Pisz na adres            kontakt@inblock.com.pl

mgr inż. Mateusz Furs

manager ds. iniekcji

   

 

Dodaj komentarz

×