24 kwietnia, światowy dzień świadomości korozyjnej

Opublikowano: 24 kwietnia 2021 Czas czytania: 4 minuty

Korozja jest istotnym problemem globalnej gospodarki. Korozja zbrojenia i betonu dotyka niemal wszystkich elementów konstrukcji budowlanych. Przykładem poruszanym w dyskusji publicznej związanym z tematem korozji jest zagadnienie bloków z wielkiej płyty.

Jak wiadomo problemem są korodujące elementy łączące poszczególne płyty tzw. agrafki. Korozja dotyczy też innych budowli użyteczności publicznej takich jak mosty, kładki, przejścia podziemne i inne.

Rodzaje uszkodzeń z jakimi mamy do czynienia na całym świecie to korozja powstała z przyczyn fizycznych, korozja mrozowa oraz biologiczna. 

Rodzaje korozji betonu:

  • Korozja zachodząca w wyniku karbonatyzacji
  • Korozja spowodowana chlorkami nie pochodzącymi z   wody morskiej
  • Korozja spowodowana chlorkami z wody morskiej
  • Korozja mrozowa (agresywne oddziaływanie mrozu)
  • Korozja chemiczna
  • Agresja wywołana ścieraniem

 

Oprócz niszczącego oddziaływania na zbrojenie mamy do czynienia również z korozją betonu. Dochodzi do pojawiania się rys i pęknięć, a w efekcie odspojeń z powodu zwiększania się objętości produktów reakcji chemicznej korozji. Należy wtedy podjąć działania naprawcze takie jak  iniekcja ciśnieniowa czy reprofilacja betonu. Ważnym jest wykonanie tych napraw wcześnie, aby koszty naprawy były odpowiednio niższe a przede wszystkim zaplanowane. Zachęcamy także do korzystania z naszej usługi detekcji uszkodzeń i stanu zbrojenia w konstrukcji. Jest to doskonała bezinwazyjna metoda badania kondycji obiektu zanim jeszcze wystąpią widoczne ślady uszkodzeń.  

24 kwietnia jest światowym dniem świadomości korozyjnej. Pozwala nam  zrozumieć i uświadomić wagę problemu korozji. Na zeszłoroczny dzień świadomości korozyjnej Światowa Organizacja Korozyjna (World Corrosion Organisation WCO) przygotowała list otwarty „Be Part of the Picture”. WCO podaje, że zaczynamy się interesować skorodowanym elementem dopiero, gdy wydarzy się wypadek, a przecież jest wtedy za późno. Jasnym jest również, że tańsze jest zapobieganie niż naprawy zniszczeń. Ogólnoświatowe straty z tytułu zniszczeń korozyjnych to setki miliardów dolarów rocznie. Działania antykorozyjne sprowadzają się do ratowania ludzi, ich mienia, życia i zdrowia. Organizacja zwraca uwagę wszystkich biorących udział w naprawach i walce z korozją na potrzebę współpracy globalnej i dzielenia się nawzajem swoimi doświadczeniami. 

Przykładami globalnego zasięgu problemu korozji są często wspominane kwaśne deszcze i toksyczne substancje uwalniane ze skorodowanego sprzętu.

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne (PSK)

W Polsce organizacją pozarządową zajmującą się problemem korozji jest Polskie Stowarzyszenie Korozyjne (PSK). Powstało ono w 1991 roku, wcześniej działało jako Krajowy Związek Ochrony przed Korozją już od 1997 roku. PSK jest członkiem  PSK jest członkiem WCO od 2009 roku oraz członkiem Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC). 

Inną międzynarodową organizacją antykorozyjną jest założona w 1943 r. NACE International. 

Zarówno EFC i NACE International znajdują się wśród założycieli powstałej w 2007 r. WCO. Innymi założycielami WCO są Australijskie Stowarzyszenie Korozyjne (The Australasian Corrosion Association – ACA), oraz Chińskie Towarzystwo Korozji i Ochrony (The Chinese Society for Corrosion and Protection – CSCP).

Udział firmy Inblock sp. z o.o.

Temat niniejszego artykułu jest nam szczególnie bliski. Od ponad 4 lat prowadzimy działalność w kierunku napraw konstrukcji i walki z korozją. Technologia iniekcji ciśnieniowej rys betonu jest niczym innym jak zatrzymaniem procesu korozji stali i betonu. Wypełniona żywicą rysa nie ma kontaktu z wodą ani CO2 a przez to nie dochodzi do tak szybkiego procesu karbonatyzacji. Już w pierwszej wersji naszej strony internetowej posiadaliśmy zakładkę Zagrożenia. Informacją tą dzielimy się na naszej stronie do dziś i jest ona de facto odwzorowaniem normy mówiącej o klasach ekspozycji betonu, o korozji.

Specjalistyczne usługi

Oprócz napraw wykonujemy też skanowanie konstrukcji, w efekcie czego możemy pokazać ogniska zapalne korozji, grubość prętów zbrojeniowych, grubość i jakość otuliny. Wykrywamy też wtrącenia i pustki tak istotne w procesie rozwoju korozji żelbetu. Pamiętajmy, że proces korozji trwa nieustannie przyczyniając się do powiększania strat finansowych właścicieli obiektów.

Masz pytania? Pisz na adres    kontakt@inblock.com.pl

mgr inż. Mateusz Furs

Dodaj komentarz

×