Iniekcja ciśnieniowa czy naprawa żelbetu?

Opublikowano: 3 kwietnia 2018 Czas czytania: 3 minuty

Często dostaję zapytania ofertowe rzekomo dotyczące iniekcji ciśnieniowej, jednak załączone zdjęcia przedstawiają raczej tematykę powierzchniowej naprawy betonu. Ciekawe jest to, że również inspektorzy na tych budowach mocno obstają za rozwiązaniem w technologii iniekcji budowlanej. Czasem wybierają żywicę epoksydową, a niekiedy są za zaprawami na bazie cementów. Tak zaawansowaną technologię naprawy do często błahych uszkodzeń porównałbym do strzelania z ogromnego działa do komara. W tym artykulę chcę przedstawić Państwu sposób podejmowania decyzji odnosnie przyjęcia technologii naprawy betonu. A zatem, wybieramy iniekcję ciśnieniową czy powierzchniową naprawę żelbetu?

 
Na schemacie pokazałem podział uszkodzeń betonu i ich umiejscowienie w konstrukcji. Technologię naprawy opracowuje się między innymi na tej podstawie. Już we wcześniejszym artykule opisywałem klasyfikację iniekcji ze względu na miejsce podania materiału. Temat obecnego artykułu jest niejako kontynuacją tamtej myśli.
 
drzewko decyzyjne wyboru technologii naprawy betonu
 

Rodzaj technologii naprawy betonu

Mostkowanie rys to nic innego jak nakładanie na powierzchnię porysowanego betonu elastycznego materiału żywicznego. Należy przy takiej aplikacji pamiętać o takich zagadnieniach jak przygotowanie podłoża, wilgotność betonu oraz wartość propagacji rys. Na nic bowiem nie zda się materiał mostkujący rysy, jeżeli jego możliwości rozciągania nie będą w stanie przenieść zmian w szerokości pęknięcia. Sytuacja ta zachodzi w niskich, a nawet ujemnych temperaturach.
W takich warunkach zachodzą dwa przeciwstawne zdarzenia: nawet elastyczna żywica staje się sztywniejsza, a rysa otwiera się ze względu na skurcz objęctości betonu.
Zalewanie rys żywicą nosi również inną nazwę – iniekcja grawitacyjna. Podczas takiej aplikacji najważniejsze jest odpowietrzanie rysy. Osiągnąć ten efekt można przez podawanie jednorazowo mniejszych ilości materiału. Ze względu na brak ciśnienia i potrzebę czasu na spłynięcie żywicy do wnętrza rysy, prace należy wprowadzić kiedy beton jest chłodny (wczesny poranek), rysa otwarta, a żywica ma długi czas otwarty. 
Iniekcja – tradycyjnie nazywana iniekcją ciśnieniową betonu lub też iniekcją budowlaną. Do jej poprawnego wykonania niezbędna jest pompa iniekcyjna oraz pakery iniekcyjne przyklejane do podłoża lub osadzane w otworach.
W świetle informacji zawartych na schemacie drzewka decyzyjnego, poniższe zdjęcie przedstawia problematykę, z którego zakresu napraw?
 
nieoczyszczone styki robocze przed betonowaniem
 
 
 
Wg mnie, ze względu na swoje niewielkie wymiary przekroju konstrukcji, jest to przykład zdecydowanie kwalifikujący się do powierzchniowej naprawy betonu zwanej również reprofilacją betonu z zabezpieczeniem antykorozyjnym dla stali zbrojeniowej w okolicy tej przerwy roboczej.
 
 
nieoczyszczone styki robocze i złamany pet
 
 
Na powyższym zdjęciu na szczególną uwagę zasługuje gustownie wciśnięty w szczelinę betonu złamany… pet. typowo budowlane poczucie humoru wykonawców. Ewidentnie widać, że mamy do czynienia z pustką przypowierzchniową 🙂
 
Film na YouTube
Specjalnie na potrzeby tego artykułu przygotowałem nowy film. Najpierw prezentuję zdjęcia z budów nadesłane przez czytelników, a następnie dzięki drzewku decyzyjnemu ustalamy którą technologię wybrać: iniekcją ciśnieniową czy naprawa żelbetu?
A na samym końcu analizujemy przypadek przesiąkania wody przez ścianę do wnętrza mieszkań na wyższych piętrach.  

W zależności od przekroju konstrukcji żelbetowej oraz od głębokości występowania uszkodzenia podejmuje się decyzję odnośnie sposobu naprawy. Głęboko występujące pustki faktycznie należy naprawić w technologii iniekcji budowlanej ciśnieniowej. Dobór materiału naprawczego uzależnia się wtedy od wielkości uszkodzenia. Przestrzenie liczone w milimetrach – żywica na bazie eposksydu. Pustki i kawerny większe – zaprawy iniekcyjne na bazie cementu.
 

Masz pytania? Pisz na adres          kontakt@inblock.com.pl

mgr inż. Mateusz Furs

manager ds. iniekcji

 

Dodaj komentarz

×