Iniekcja rys w betonie stropu garażu podziemnego

Opublikowano: 21 sierpnia 2018 Czas czytania: 3 minuty

Obiekt przystani Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego z jednopoziomowym parkingiem podziemnym był niemal ukończony już w II kwartale 2017 roku. Firma Agmet sp. z o.o. prowadziła ostatnie prace gdy ujawniono cieknące rysy i pęknięcia w konstrukcji stropu. Osuszenie ścian i uszczelnienie tych przecieków było kluczowe dla terminowego oddania obiektu w ręce inwestora. W celu uszczelnienia przecieków przez rysy w stropie wykonaliśmy naprawę w technologii iniekcji ciśnieniowej przy użyciu poliuretanowej niskolepkiej żywicy iniekcyjnej.

Grubość zarysowanego żelbetu wynosiła od 30 do 35 cm. Powstały pęknięcia o rozwartości ok 0,2 mm do 0,35 mm. Łączna długość rys i pęknięć wynosiła ponad 180 mb. Pęknięcia występowały w odcinkach po 3,5 mb do 4,0 mb. Większość rys przeciekała lub była wilgotna co oznaczało, że izolacja przeciwwilgociowa zainstalowana na stropie była uszkodzona i przeciekała. Schemat iniekcji ciśnieniowej przedstawiam na poniższym obrazku:schemat  <a target=

Technologię naprawy ustalono zgodnie z normą EN-PN 1504-5, która mówi, że rysa o rozwartości powyżej 0,3 mm podlega naprawie w technologii iniekcji ciśnieniowej. Szczegółowa technologia na iniekcje ciśnieniowe przecieków została przesłana wraz z ofertą i spotkała się z akceptacją zarządu Agmet sp. z o.o.

Efekt iniekcji ciśnieniowej

Efektem iniekcji jest uszczelnienie konstrukcji, osuszenie budynku, wypełnienie rys elastyczną żywicą iniekcyjną. Jest to zamknięcie drogi dla wody i degradujących beton związków chemicznych, a tym samym spowolnienie procesu korozji. Użytkowanie prawidłowo konserwowanej i naprawianej konstrukcji jest opłacalne. Pozwala na długotrwałe czerpanie korzyści z całej powierzchni obiektu do tego przeznaczonej. Tak nowoczesny i wspaniale zaprojektowany obiekt WTW zlokalizowany przy ul. Wioślarskiej 6 nad samym brzegiem Wisły zasługuje na ochronę najwyższej próby.

Referencje od managera z firmy Agmet

 

Żywica do iniekcji ciśnieniowej

Materiał iniekcyjny został wybrany po wizji lokalnej i pomiarze rozwartości rys. Osuszenie budynku zostało zrealizowane przy użyciu żywicy iniekcyjnej na bazie poliuretanu. Ze względu na niewielką rozwartość rys oraz zawilgocenie, należało użyć żywicy o bardzo niskiej lepkości i długim czasie otwartym. Ponadto żywica ta charakteryzuje się doskonałą adhezją do wilgotnego betonu i pozostaje elastyczna dopasowując się do zmian rozwartości rysy.

Rysa jest zagrożeniem

Rysa jest zagorżeniem dla konstrukcji ponieważ jako brak ciągłości otuliny umożliwia wnikanie do wnętrza żelbetu wody i dwutlenku węgla. Są to główne powody karbonatyzacji betonu oraz korozji stali zbrojeniowej1. Ważne jest, aby naprawę wykonać możliwie szybko po wykryciu uszkodzeń, kiedy skutki pęknięć nie są jeszcze dotkliwe.

Iniekcja ciśnieniowa rys stropu

Iniekcja uszczelniająca rysy stropu

Prace naprawcze przeprowadzone zostały zgodnie z technologią iniekcji rys w żelbecie.

Po zakończonej pracy i oczekiwaniu na związanie materiału wewnątrz rysy można usunąć pakery iniekcyjne z otworów, zamknąć je materiałem mineralnym lub szpachlówką epoksydową, a strop odmalować.

Nasz udział w powstawaniu obiektu przyczynił się do przeprowadzenia odbioru i przekazania budynku inwestorowi. Cieknące pęknięcia były dużym problemem kierownika budowy w kontaktach z przedstawicielami inwestora i inspektorem odbioru.

Masz pytania? Pisz na adres  kontakt@inblock.com.pl

mgr inż Mateusz Furs
manager ds. iniekcji
Inblock sp. z o.o.

1 Naprawa i Ochrona Konstrukcji Betonowych. Lech Czarnecki, Peter H. Emmins, Kraków 2002

Dodaj komentarz

×