Iniekcyjne uszczelnienie dylatacji na moście autostrady A1

Opublikowano: 25 kwietnia 2018 Czas czytania: 4 minuty

Artykuł ten jest relacją z przeprowadzonej iniekcji ciśnieniowej uszczelniającej ok 2,5 m odcinek urządzenia dylatacyjnego mostu w ciągu autostrady A1. Obiekt zlokalizowany jest ok 2 km od MOP Wiśniowa Góra Wschód na nitce w kierunku Gdańska. Wstępna koncepcja technologii naprawy i rodzaj materiału iniekcyjnego zostały zaakceptowane przez zamawiającego i GDDKiA. Poprzedni artykuł o naprawie dylatacji obiektów mostowych na autostradzie A4 w okolicy Rzeszowa dla firmy Budimex S.A. przyniósł nam kolejne zlecenia uszczelnień. 

Zadanie do rozwiązania 

Pomimo widocznego przecieku przez  dylatację jedno modułową, faktycznym problemem jest nieszczelny styk roboczy pomiędzy dwoma oddzielnymi elementami betonu – przyczółka i betonu osadzającego dylatację w konstrukcji obiektu. Jak uszczelnić dylatację mostu? Najważniejszym z punktu widzenia zamawiającego był możliwie krótki czas realizacji zadania. Na szybkość prowadzonej naprawy wpływa między innymi niemalże chirurgiczna precyzja i brak konieczności usuwania masy asfaltowej. Nasza technologia iniekcji styku roboczego szybkowiążącym materiałem na bazie akrylu rozwiązywała ten problem.

Sposób naprawy  

Przekrój detalu osadzenia dylatacji w konstrukcji mostuNa poniższym schemacie zaznaczyłem drogę jaką pokonuje woda przeciekając stykiem roboczym (kolor niebieski). Dzięki tej wiedzy mogłem przygotować technologię iniekcji opartą na wykonaniu otworów (kolor czerwony) przecinających pionowy i poziomy styk roboczy, którym do tej pory płynęła woda. 

Przeciek został zlokalizowany ok 6 m od deski gzymsowej obiektu na długości ok 1,5 m. Dla bezpieczeństwa zakres naszej pracy obejmował dwukrotność obszaru przecieku.  

Zaraz po wykonaniu pierwszego otworu o długości ok 60 cm i średnicy 12 mm zainstalowaliśmy specjalnie na tę okazję przygotowanego pakera o długości całkowitej 500 mm. Przeprowadziliśmy iniekcję wstępną – testową przy użyciu wody i pompy iniekcyjnej Izopress 400. Obserwacja z dołu już po chwili potwierdziła, że podawana woda na górze z poziomu jezdni, spływa z dylatacji po ściance przyczółka. Zatem miejsce pracy i sposób wykonania otworu wzdłuż zamocowania urządzenia modułowego był trafiony.  

 

Dalsze prace 

Na długości ok 3 m wywiercono kilkanaście otworów pod tym samym kątem i długości co otwór kontrolny. Iniekcję testową przeprowadzono jeszcze dla 2 innych pakerów i potwierdzono zasadność przeprowadzenia iniekcji właściwej.   

Przed instalacją pakerów, wszystkie otwory zostały umyte sprężonym powietrzem a nawet wodą z hydronetki.  

Materiał naprawczy 

Widok na prowadzoną iniekcję dylatacji mostuŻywica iniekcyjna musiała wpisać się w założenia całego projektu. Najważniejszym zadaniem było ukończenie prac w ciągu 1 dnia. Dzięki temu zajęcie pasa mogło trwać możliwie krótko, a jak będzie widać na zdjęciach ilość samochodów mijających nas na moście była bardzo duża. Wybór padł na żywicę na bazie akrylu – MC-Injekt GL-95TX. Materiał o dobrych parametrach uszczelniających i wytrzymałościowych po związaniu. Czas reakcji tej żywicy jest regulowany, my „nastawiliśmy” go na ok 3,5 minuty. Żywica na bazie poliuretanu wymuszałaby zatrzymanie pakerów iniekcyjnych przez kilka dni na czas wiązania. Instalacja pakerów jedno-dniowych (można je odkręcić od razu po iniekcji i żywica nie wypływa z otworu dzięki zaworkowi zwrotnemu pozostającemu w konstrukcji) nie wchodziła w rachubę, ponieważ ich używanie uniemożliwia kontrolowanie rozpływania się żywicy w konstrukcji. Zawór zwrotny uniemożliwia wypływanie żywicy sąsiadującymi pakerami. Z tego samego powodu wszystkie zainstalowane przez nas pakery mają odkręcone kalamitki.  

Pompa iniekcyjna 

Do iniekcji szybkowiążących żywic akrylowych używamy pompy dwuskładnikowej DESOI. Żywica po przejściu przez pompę jest mieszana dopiero w głowicy tuż przez podaniem do wnętrza konstrukcji. Dzięki temu czas reakcji wiązania rozpoczyna się właśnie w tym momencie.  

Kontrola iniekcji  

W technologii iniekcji ciśnieniowej niewiele jest rzeczy które naprawdę widać. Dlatego zawsze powtarzam, że kontrola przejść żywicy pomiędzy pakerami jest szalenie istotna. Nie ma innej tak dobrej i bezpłatnej metody zdobywania wiedzy o kierunkach i ilościach rozprzestrzeniania się żywicy.  

Iniekcję rozpoczęliśmy od pakera znajdującego się w środku a żywica rozpływała się w obie strony wypływając kolejnymi pakerami. 

Sprawdzenie szczelności 

Najlepszym sprawdzeniem poprawności wypełnienia pustki i nieszczelności w styku roboczym jest obfity deszcz. To samo źródło wody, które wcześniej ujawniło przeciek. Jednak sposób rozchodzenia się żywicy podczas iniekcji pozwala sądzić, że zadanie zostało wykonane prawidłowo. 

Referencje Inblock

Jako zwieńczenie dzieła dostaliśmy od firmy Budrex-Kobi referencje. Dzięki nim możemy spokojnie legitymować się na rynku jako wykonawca, który umie uszczelnić dylatację obiektu mostowego w technologii iniekcji ciśnieniowej.

Referencje od firmy Budrex-Kobi dla Inblock

Masz pytania? Pisz na adres  kontakt@inblock.com.pl

mgr inż. Mateusz Furs

manager ds. iniekcji

 

 

Dodaj komentarz

×