Jak uszczelnić rysy w konstrukcji żelbetowej? technologia

Opublikowano: 15 stycznia 2020 Czas czytania: 5 minut

Nadszedł czas na serię artykułów z technologiami napraw. Jest to temat każdej rozmowy z klientem. 

Jako że przygotowując oferty załączam linki do odpowiednich teksów na swojej stronie, teraz zamiast załączać plik, prześlę link do tego artykułu. 

Cel wykonania naprawy

Naprawy rys i styków roboczych naprawia w celu zapobieżenia dalszego uszkadzania konstrukcji betonowej obiektu i mienia, które znajduje się w pomieszczeniach. Woda oraz sole wpływają degradująco na beton przyspieszając procesy korozyjne, obniżając jego właściwości mechaniczne oraz obniżają wartość całego budynku.

Technologia wykonania uszczelnienia

W celu uszczelnienia i wypełnienia rys i styków roboczych stropu obiektu wykonuje się naprawę w technologii iniekcji ciśnieniowej, zgodnie ze sztuką budowlaną, projektami wykonawczymi i doświadczeniem firmy Inblock sp. z o.o.

Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć miejsce wykonywania napraw. 

Pierwszym krokiem jest ustalenie przebiegu rys na powierzchni uszkodzonej konstrukcji, należy zbadać stopień ich rozwartości oraz fakt zawilgocenia lub przeciekania. 

Kolejnym krokiem jest rozplanowanie miejsc wykonywania otworów, ich kąta i rozmieszczenie względem rys. 

Otwory rozstawić po obu stronach pęknięcia w odległości nie większej niż połowa grubości naprawianego elementu od rysy. Odległość pomiędzy pakerami znajdującymi się po jednej stronie rysy wynosić powinna nie więcej niż grubość elementu naprawianego. Schemat przedstawiający sposób rozmieszczenia otworów wzdłuż rys oraz montażu pakerów przedstawiono na rysunku nr 1. 

Schemat wiercenia wzdłuż rysy

Otwory wywiercić pod takim kątem, aby przewiercić pęknięcie konstrukcji np. stropu w połowie grubości. Dzięki temu materiał iniekcyjny rozprzestrzeni się w rysie we wszystkie strony z jednakową skutecznością. Wykonać ok 8-10 sztuk otworów na 1 mb rysy. Najczęściej stosowana średnica pakerów to 10 mm, otwór wiercić wiertłem SDS+ o średnicy 10 mm.   

Po wykonaniu wszystkich otworów oczyścić je przy użyciu hydronetki z wodą. Do czyszczenia powinno się używać wody, ponieważ jest to skuteczniejsza metoda, sprężone powietrze nie jest wystarczające do usunięcia wilgotnej zwierciny. 

Prawidłowo wykonane otwory przecinają rysę, mają z nią kontakt i będzie możliwe skuteczne podanie żywicy z otworu do rysy.

Po oczyszczeniu wszystkich otworów zainstalować w nich pakery rozporowe o wymiarach 10 x 100 mm bez kalamitek. Kalamitki – zaworki zwrotne, są wkręcane w trakcie postępu iniekcji. 

Dzięki instalacji pakerów bez kalamitek uzyskuje się prawidłowe odpowietrzanie i odwadniania rysy, a co za tym idzie odpowiedniego transportu żywicy w konstrukcji. 

Rysę należy wybruzdować lub naciąć, a następnie zamknąć np. przy użyciu materiału na bazie cementu. Dzięki temu, żywica wprowadzona do wnętrza rysy podczas iniekcji pozostanie w rysie utrzymywana przez zamknięcie. 

Po wykonanej części przygotowawczej konstrukcji należy przygotować pompę iniekcyjną, sprawdzić jej prawidłowe działanie na płynie eksploatacyjnym. Żywicę iniekcyjną przygotować zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w karcie technicznej produktu. 

Dobrą praktyką jest odlać materiał naprawczy w małej objętości do oddzielnego naczynia w celu kontroli prawidłowości zajścia reakcji. Dzięki temu możliwe jest również skontrolowanie orientacyjnego czasu reakcji do całkowitego związania. 

Po zakończeniu wszystkich przygotowań przystąpić do iniekcji począwszy od pakera startowego znajdującego się najniżej lub znajdującego się na jednym z końców rysy lub pęknięcia.

 Paker startowy w rysie, rozpoczęcie iniekcji

Iniekcję prowadzić systematycznie w jednym kierunku wzdłuż rysy, przy czym co 5-6 pakerów powinno się powracać do danej sekcji i wykonać ponowne uzupełnienie poziomu żywicy w rysie głównej.Iniekcja ciśnieniowa rysy w stropie

Ponowna iniekcja w te same pakery prowadzona jest z powodu ubywania materiału iniekcyjnego w rysie. Dzieje się to za sprawą zasysania kapilarnego nisko lepkiej żywicy przez pory i rysy towarzyszące rysie głównej w konstrukcji.Iniekcja ciśnieniowa rysy s stropie

Na zdjęciach widoczne są kropelki żywicy, która z otworu przedostała się do rysy, wypchnęła znajdującą sie w niej wodę i następnie sama zaczęła wypływać. Oznacza to, że rysa wypełniona jest materiałem uszczelniającym. Po związaniu żywica nadal będzie znajdować się w pęknięciu czyli w miejscu, którym do tej pory płynęła woda. 

Po zakończonej iniekcji przejść do kolejnej rysy lub umyć pompę. 

Po związaniu materiału naprawczego w konstrukcji usunąć pakery iniekcyjne oraz żywicę zalegającą na powierzchni konstrukcji. Kolejnym etapem prac jest zamknięcie otworów po pakerach i sprzątanie miejsca pracy.

 

Kalkulator Wiercenia do Iniekcji Rys

Sukces iniekcji ciśnieniowej leży głównie w przygotowaniu do wykonywania pracy. Moim zdaniem, najważniejsze jest prawidłowe wiercenie otworów wzdłuż rys i styków roboczych. Co to znaczy prawidłowe wiercenie otworów? Otwór wiercony w kierunku rysy powinien przecinać ją w połowie grubości naprawianego betonu.

Dlaczego? Dzięki temu, żywica będzie się równomiernie rozprzestrzeniać w rysie w kierunku obu powierzchni betonu. Z środka betonu droga ku obu powierzchniom jest równa, a co za tym idzie cała wysokość rysy zostanie wypełniona żywicą.

Przygotowałem kalkulator, dzięki któremu już tylko na podstawie jednej danej obliczysz odległość od rysy w jakiej masz zacząć wiercić i odpowiedni kąt. Potrzebujesz znać tylko i wyłącznie grubość naprawianego betonu i wpisać tę daną w kalkulator. Dzięki temu, niezależnie od miejsca (odległości od rysy) możesz przyjąć taki kąt wiercenia aby przeciąć rysę w połowie grubości naprawianego betonu. 

Pamiętaj. Nie zawsze kąt 45 stopni jest najlepszym rozwiązaniem. 

Posługiwanie się tym kalkulatorem podniesie Twoją skuteczność podczas iniekcji rys. Dodatkowo obliczysz konieczną długość otworu potrzebną do przecięcia rysy (długość wiertła) w połowie grubości naprawianego elementu. Pobierz ten kalkulator już teraz i zacznij prowadzić naprawy w sposób powtarzalny, skuteczny i zorganizowany. 

Wszystkie obliczenia wykonałem na podstawie twierdzenia sinusów. 

Instrukcja obsługi kalkulatora – film na YouTube. 

Referencje Inblock

Jeśli potrzebują Państwo użyć naszych referencji, aby przekonać kogoś do współpracy z naszą firmą, poniżej zamieszam całą galerię skanów tych dokumentów. W związku z tym, że ten artykuł dotyczy iniekcji rys w betonie, w tym miejscu udostępniam także plik pdf referencji za uszczelnienie właśnie tego uszkodzenia konstrukcji, który można pobrać i posługiwać się  podczas przygotowań do współpracy z firmą Inblock sp. z o.o.

Referencje Inblock Skanska S.A. Tunel Ząbki Poświadczenie wykonania robót

Referencje Inblock Neston sp. z o.o. iniekcja rys, iniekcja styków roboczych iniekcja węży iniekcyjnych

Dodaj komentarz

Jeden komentarz

×