Wpływ Warunków Wodno-Gruntowych na Izolację KMB

Opublikowano: 9 września 2023 Czas czytania: 5 minut
Artykuł jest częścią serii

Ściany murowane z bloczków betonowych lub zalewowych – posadowione na ławach i ścianach fundamentowych (domki jednorodzinne)

Seria ta ma za zadanie na poziomie ogólnym przeprowadzić czytelnika przez kwestie związane z problemami zawilgoceń i zalań budynków posadowionych na ławach fundamentowych.

W związku z tym, że kwestii jest wiele, oprócz ogólnego omówienia całości zamieszczam kolejne odnośniki do opisów poszczególnych uszkodzeń, nieszczelności i technologii napraw.

 1. Grunty nieprzepuszczalne (glina) i ich wpływ na zalewanie budynków
 2. Posadowienie na ławach fundamentowych – budynki bez dna
 3. Wpływ Warunków Wodno-Gruntowych na Izolację KMB
 4. Wpływ Warunków Wodno-Gruntowych na Izolację KMB
 5. Zawilgocony mur z bloczka betonowego
 6. Podciąganie kapilarne
 7. Izolacja pozioma i pionowa muszą iść ze sobą w parze
 8. Krem iniekcyjny do izolacji poziomych
 9. Wpływ Warunków Wodno-Gruntowych na Izolację KMB
 10. Wpływ Warunków Wodno-Gruntowych na Izolację KMB
 11. Uszczelnienie muru ceglanego – iniekcja strukturalna
 12. Jak zrobić iniekcję kurtynową?

W dziedzinie budownictwa, jednym z kluczowych aspektów jest skuteczna izolacja przeciwwodna. Ochrona przed wilgocią i wodą jest nie tylko kwestią estetyczną, ale przede wszystkim zagadnieniem trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji. Istnieje wiele różnych materiałów i rozwiązań izolacyjnych dostępnych na rynku, ale jednym z wszechstronnych i efektywnych produktów jest dwuskładnikowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami PMBC, znana jako KMB.

KMB: Uniwersalne Rozwiązanie dla Izolacji Przeciwwodnej

KMB, czyli masa asfaltowa KMB modyfikowana polimerami, to produkt, który zdobył uznanie w branży budowlanej dzięki swoim doskonałym właściwościom. Jest dwuskładnikową masą asfaltową, która łączy w sobie płynny składnik A, zawierający emulsję asfaltową, kauczuki, dodatki uszlachetniające i wypełnienie polistyrenowe, oraz sypki składnik B, zawierający modyfikowane cementy. Oba te składniki dostarczane są w odpowiadającym im stosunku ilościowym gotowym do wymieszania.

Dopasowanie Grubości Izolacji do Warunków Wodno-Gruntowych

Jednym z kluczowych czynników wpływających na skuteczność izolacji przeciwwodnej jest dostosowanie jej grubości do warunków wodno-gruntowych panujących na miejscu budowy. To właśnie te warunki gruntowe dyktują rodzaj izolacji i tylko w ten sposób można ją projektować w sposób optymalny.

Masa KMB jest niezwykle wszechstronnym rozwiązaniem, które można dostosować do różnych rodzajów izolacji przeciwwodnej, w zależności od warunków gruntowych. Oto kilka przykładów zużycia masy KMB w odniesieniu do różnych warunków wodno-gruntowych:

 • Hydroizolacja Przeciwwilgociowa (sucha): Jeśli mamy do czynienia z izolacją przeciwwilgociową, zalecana grubość powłoki wynosi 3 mm, a zużycie masy KMB to około 3,6 l/m2.
 • Hydroizolacja Przeciwwodna (woda zalegająca/napierająca woda opadowa): W przypadku izolacji przeciwwodnej związaną z występowaniem wody zalegającej lub napierającej wody opadowej, zalecana grubość powłoki wynosi również 3 mm, a zużycie masy KMB to około 3,6 l/m2.
 • Hydroizolacja Przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie): Jeśli warunki gruntowe wymagają izolacji przeciwwodnej związaną z wywierającą ciśnienie wodą, zalecana grubość powłoki wynosi 4 mm, a zużycie masy KMB to około 4,8 l/m2.

Warto podkreślić, że ustalenie rodzaju izolacji (przeciwwilgociowa lub przeciwwodna) zawsze powinno być poprzedzone badaniami geotechnicznymi i analizą warunków wodno-gruntowych na miejscu budowy, aby właściwie dostosować grubość izolacji. Jest to kluczowe dla zapewnienia optymalnej ochrony przed wilgocią i wodą.

Innym podejściem, niezwykle bezpiecznym i mogącym uratować sytuację inwestorowi, jest założenie, że warunki są bardzo trudne i wymagające wykonania ciężkiej izolacji przeciwwodnej o grubości ostatecznej 4 mm. Wtedy, niezależnie od faktycznej sytuacji, fundament z pewnością będzie właściwie przygotowany np. w sytuacji zmian i pogorszenia warunków, ulewnych deszczy itp.

Grunty nieprzepuszczalne (glina) i ich wpływ na zalewanie budynków

Realia rynku budowy domów

Niestety, moja obserwacja rynku oraz kłopoty klientów Konsultacji Online wskazują, że decyzje podejmowane są dokładnie odwrotnie. Logika nakazywałaby się przygotować na gorsze lub najgorsze, a operaty geotechniczne niezależnie od wyników badań zawsze określają warunki jako proste zalecając zaledwie izolację przeciwwilgociową (a nie przeciwwodną) typu średniego.

Projekt budowy domu ze ścianami z bloczka i bez izolacji KMB

Projekty niemal zawsze zakładają brak wody czy wilgoci, a co za tym idzie proponują fatalny rodzaj izolacji lub wręcz jej brak. W mojej ocenie projekty powstają jako kopie wcześniejszych, a ich treść nie jest doprecyzowywana w odpowiedzi na rzetelne wyniki badań warunków wodno-gruntowych.

Co więcej, wykonawcy często zamieniają żelbet na bloczki fundamentowe, jednocześnie nie poprawiając rodzaju aplikowanej izolacji. Te decyzje kończą się zalewaniem piwnic, mokrymi ścianami i koniecznością ponoszenia dodatkowych nieplanowanych wydatków. Cała oszczędność zamiany budulca ścian żelbetowych na bloczki betonowe lub bloczki zalewowew tym właśnie momencie topnieje, a po naprawie nadal pozostają tylko dużo słabsze bloczki, a nie żelbet. W skrajnych przypadkach (np. ściana fundamentowa dzieląca część podpiwniczoną od niepodpiwniczonej domu, do której nie da się dokopać) konieczna jest iniekcja kurtynowa.

Bloczek zalewowy zamiast żelbetu i przeciek wzdłuż folii

Dużym kłopotem jest niedokładność lub wręcz pomijanie uszczelniania połączeń takich elementów jak ściana i ława fundamentowa poprzez fasetę czy przejścia technologiczne rur przez ściany fundamentowe. Pozostawione prostokątne otwory w murze po przełożeniu przez nie rury muszą być uszczelnione masą KMB, a nie pozostawione lub wypchane pianką montażową.

Błędy wykonawcze mogą być popełnione niezależnie od budulca, ale jak wskazuje moje doświadczenie, przecieki przez beton naprawia się dużo łatwiej, taniej i z większą precyzją niż niezaizolowany mur z ogromną ilością miejsc nieszczelności.

zawilgocone tynki ścian fundamentowych z bloczka - szeregówka
zawilgocone tynki ścian fundamentowych z bloczka – szeregówka

Podsumowanie

Grubość izolacji przeciwwodnej jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jej skuteczność, a dostosowanie jej do warunków wodno-gruntowych na miejscu budowy jest niezbędne dla zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji. Masa KMB, dzięki swojej wszechstronności i doskonałym właściwościom, stanowi doskonałe narzędzie do izolacji przeciwwodnej, które można dostosować do różnych warunków gruntowych. Współpraca z profesjonalistami ds. budownictwa i analiza warunków gruntowych są kluczowe dla projektowania skutecznej izolacji przeciwwodnej. Dzięki temu można osiągnąć długotrwałą i niezawodną ochronę przed wilgocią i wodą, co jest priorytetem w każdym projekcie budowlanym. Ale nie można pominąć stadium analizy i poprzestać na najtańszym wyborze w postaci dysperbitu.

Wiecej informacji zamieszczam w swoim kursie wideo Wilgotny tynk i ściany fundamentowe.

Mateusz Furs

Inblock

Dodaj komentarz

×