Uszczelnienie muru ceglanego – iniekcja strukturalna

Opublikowano: 23 lipca 2020 Czas czytania: 9 minut
Artykuł jest częścią serii

Ściany murowane z bloczków betonowych lub zalewowych – posadowione na ławach i ścianach fundamentowych (domki jednorodzinne)

Seria ta ma za zadanie na poziomie ogólnym przeprowadzić czytelnika przez kwestie związane z problemami zawilgoceń i zalań budynków posadowionych na ławach fundamentowych.

W związku z tym, że kwestii jest wiele, oprócz ogólnego omówienia całości zamieszczam kolejne odnośniki do opisów poszczególnych uszkodzeń, nieszczelności i technologii napraw.

 1. Grunty nieprzepuszczalne (glina) i ich wpływ na zalewanie budynków
 2. Posadowienie na ławach fundamentowych – budynki bez dna
 3. Uszczelnienie muru ceglanego – iniekcja strukturalna
 4. Uszczelnienie muru ceglanego – iniekcja strukturalna
 5. Zawilgocony mur z bloczka betonowego
 6. Podciąganie kapilarne
 7. Izolacja pozioma i pionowa muszą iść ze sobą w parze
 8. Wpływ Warunków Wodno-Gruntowych na Izolację KMB
 9. Krem iniekcyjny do izolacji poziomych
 10. Uszczelnienie muru ceglanego – iniekcja strukturalna
 11. Uszczelnienie muru ceglanego – iniekcja strukturalna
 12. Jak zrobić iniekcję kurtynową?

Iniekcja strukturalna muru ceglanego jest moim zdaniem najlepszą metodą uszczelnienia i naprawy muru ceglanego, a w szczególności murów o szerokości powyżej 40 cm. Rozwiązanie to jest nasączaniem cegieł i spoin żywicą, która dosłownie wsiąka w budulec poprawiając jego parametry. Mamy tu hydroizolację ścian i wzmocnienie muru w jednym. Już w poprzednich artykułach wspominałem o tym rozwiązaniu, opowiadając o wzajemnej zależności izolacji pionowej od poziomej, jednak w tym chcę się skupić wyłącznie na technologii iniekcji strukturalnej podając możliwie najwięcej zagadnień z nią związanych. 

Co to jest iniekcja strukturalna? 

Używając terminu iniekcja strukturalna mówię, w co będę podawał materiał naprawczy przy użyciu technologii iniekcji ciśnieniowej. A mianowicie celem pracy jest uszczelnienie poprzez wtłoczenie żywicy naprawczej do wnętrza objętości muru, w jego strukturę, objętość czy też miąższość. Żywica ta pozostanie w murze, czyli nie wypłynie w grunt znajdujący się za ścianą jak to ma miejsce w przypadku iniekcji kurtynowej.  

Dodatkowo chodzi też o to, że żywica nie ma wypełnić jakiegoś konkretnego, zdefiniowanego miejsca jak na przykład rysy czy pustki w murze. W tej technologii żywica ma się równomiernie rozlać po całym murze, zarówno w strefie spoiny jak i cegieł, wniknąć w te elementy i dopiero tam związać tworząc elastyczny żel wsiąknięty w konstrukcję. 

Może do zabrzmi dziwnie, ale lubię wyobrażać sobie, jak żywica wypływa z pakera iniekcyjnego w otwór w murze i płynie trafiając na wszelkie pustki na swojej drodze. Jako że żel jest bardzo płynny, o czym za chwilę, to bez problemu wlewa się w te przestrzenie i naprawdę wypełnia i nasącza budulec ścian.  

pakery iniekcyjne do uszczelniania muru ceglanego

Paker na lewej części zdjęcia ma oznaczenie z literką „S” – suspensja. Podczas wiercenia natrafiono na pustkę, którą teraz należało wypełnić materiałem na bazie cementu. Wypełnienie tej pustki nastąpiło przed iniekcją żelu akrylowego. Oczywiście otwory po suspensji zostały ponownie rozwiercone i zainstalowano nowe pakery. 

Do czego służy iniekcja strukturalna? 

Iniekcja strukturalna służy do poprawienia parametrów fizyko mechanicznych muru i oczywiście do uszczelnienia go. Technologia ta zapewnia suchy mur przy pomocy jednego materiału iniekcyjnego i jednego rodzaju prac. Rozwiązanie to zastępuje wykonywanie oddzielnych izolacji, zarówno izolacji pionowej jak i poziomej. Iniekcję tę wykonuje się od strony wnętrza obiektu, najczęściej w zawilgoconej piwnicy, również w starych, poddawanych renowacji budynkach. 

Nasączony żywicą mur ceglany staje się zabezpieczony przed wnikaniem wody jak i przed pociąganiem kapilarnym wilgoci z niżej położonej części ściany fundamentowej.  

Jakiej używać żywicy do strukturalnej iniekcji muru? 

Opisując tę tematykę myślę – żel akrylowy. Jest to żywica powszechnie stosowana w tego typu realizacjach uszczelniania murów starych budynków. Zdjęcia ilustrujące ten artykuł przedstawiają iniekcję żelu akrylowego, którego składnikiem B w dużej mierze jest woda. Dzięki temu lepkość żywicy akrylowej jest bardzo niska co sprzyja wnikaniu w najmniejsze przestrzenie międzyceglane, ale również, co szalenie istotne, żel wsiąka w budulec. Równomierność wypełnienia muru jest tym większa.  

Dodatkowo cena iniekcji strukturalnej, dzięki użytej wodzie, jest niższa niż w przypadku innych żywic lub innych technologii uszczelniania muru.

Całkiem niedawno w moim podcaście Concrete Injections Made Easy przeprowadzałem wywiad z właścicielką firmy Tradecc, Panią Barbarą DeNeef, z okazji inauguracji platformy szkoleniowej on-line dla wykonawców o nazwie Tradecc’s Academy. Po emisji tego odcinka postanowiłem przetestować ich żel akrylowy, a naprawa tej kamienicy była doskonałą do tego okazją.

uszczelnienie muru ceglanego żelem akrylowym

Konsultacje telefoniczne

Masz podobną sytuację, ale nie jesteś pewien, jak podejść do rozwiązania problemu przecieku? Do tej pory na ścianie była tylko mała wilgotna plama,  ale teraz widać jak woda spływa po tynku?  

Zapraszam Cię do skonsultowania ze mną tej sprawy. Możliwe, że sytuację uda się opanować szybciej niż myślisz. Tak czy inaczej zdecydowanie lepiej jest wiedzieć co robić dalej, zamiast tonąć w domysłach. 

Umów się na rozmowę, prześlij mi zdjęcia z obiektu oraz dokumentację i porozmawiajmy o tym. Nawet jeśli nie wybierzesz naszej firmy do wykonania naprawy, to przynajmniej otrzymasz odpowiedź na swoje pytania, oraz kierunki w jakich można sprawę toczyć dalej. A to już zdecydowanie coś! Do usłyszenia. Mateusz Furs, Inblock. 

Wszechstronność technologii iniekcji strukturalnej 

Materiał iniekcyjny na bazie akrylu jest bardziej wszechstronny w swoim działaniu niż krzemiany. Chodzi o to, że krzemiany zatrzymują jedynie proces podciągania kapilarnego, ale nie radzą sobie zarówno z wodą przedostającą się z gruntu (nie działają jak izolacja pionowa), a tym bardziej nie zatrzymają wody płynącej pod ciśnieniem i wnikającej w mur. Żel zatrzyma wszystkie te postacie nawilgacania ścian fundamentowych.  

Oczywiście patrząc na przekrój muru najbardziej wilgotna pozostanie jego zewnętrzna część, a w miarę przesuwania się ku wewnętrznej części poziom wilgotności będzie się obniżał. Warto zwrócić uwagę na fakt, że skoro żel po zewnętrznej stornie muru będzie znajdował się w wilgotnym środowisku, to dzięki temu będzie utrzymywał swoje parametry takie jak objętość i elastyczność. Paradoksalnie to właśnie wilgoć przed którą chroni mur będzie utrzymywała żel w stanie aktywności. I w konsekwencji wodę zatrzymywać będzie „bardziej” ta porcja żelu, która znajduje się bliżej zewnętrznej części, czyli bliżej źródła wody. Żel bez kontaktu z wodą ulega przesychaniu przez co traci swoją objętość i staje się twardy i kruchy. Jednak mury naszej piwnicy zawsze były wilgotne, co oznacza, że grunt za ścianą jest wilgotny i będzie dostarczał choćby minimalną ilość wody dla podtrzymania uszczelniających właściwości żelu akrylowego.

Kiedy można iniekcję strukturalną stosować? 

Technologię iniekcji strukturalną stosować można we wszystkich murach ceglanych, których szerokość przekracza 40 cm. Chodzi o to, że mur musi mieć swoją objętość, do której można wprowadzić materiał bez strat podczas pompowania. Najlepiej, kiedy mur podczas iniekcji jest otynkowany lub spoiny między ceglane wypełnione, tak aby uniemożliwić wyciekaniu płynnej żywicy. Taki wyciek jest stratą materiału uszczelniającego, a co za tym idzie stratą pieniędzy. Dla materiału na bazie akrylu, polecanego przeze mnie rozwiązania, nie ma ograniczeń w wilgotności muru.  

Kiedy nie stosować iniekcji strukturalnej? 

Jeśli byłby to mur z pojedynczej cegły o szerokości ok 12 cm, to niewiele materiału zostałoby w cegle i spoinie podczas iniekcji. Takie wąskie mury złożone z jednej cegły czy też jednego bloczka betonowego należy uszczelniać dwoma oddzielnymi izolacjami – izolacją powłokową pionową oraz izolacją poziomą wykonaną np. w technologii aplikacji kremu iniekcyjnego. Krem iniekcyjny jest dość gęsty i pozwala się łatwo wprowadzać w uprzednio wywiercone otwory poziome w murze. Po aplikacji otwór wystarczy zamknąć szybkowiążącą zaprawą i materiał pozostanie tam, gdzie został podany.  

Wilgotność muru ma znaczenie w przypadku używania niektórych materiałów na bazie krzemianów. W kartach technicznych tych materiałów podana jest wartość graniczna wilgotności do jakiej można je stosować. 

Jak przygotować mur do iniekcji strukturalnej?

Mówiąc o przygotowaniach do iniekcji strukturalnej myślę o kilku różnych czynnościach.  

 1. Jest to przygotowanie powierzchni muru, a więc wypełnienie spoin międzyceglanych, aby żywica nie wypływała podczas iniekcji. Jeśli na murze nadal jest stary, nawet zniszczony tynk, to niech zostanie jeszcze na czas iniekcji. Będzie to jego ostatnia misja, pozwoli utrzymać żywicę w murze. Po iniekcji i tak trzeba go będzie usunąć i pozwolić ścianie wyschnąć. Zapewne jest zasolony, odspojony, zniszczony i na pewno nie da się go użyć po remoncie.  
 2. Kolejną bardzo ważną czynnością jest wykonanie siatki otworów nieprzelotowych w murze. Otwory te wykonujemy na głębokość mniejszą od grubości muru o ok 5-7 cm. Dzięki temu materiał faktycznie pozostanie w murze, a jeśli nawet jakaś drobna część wypłynie w grunt, to właśnie tymi nieszczelnościami, którymi do teraz woda przedostawała się do wnętrza muru.
 3. Podczas wiercenia zwracamy uwagę na występowanie pustek w murze. Każde miejsce, kiedy podczas wiercenia wiertło wpada w pustkę i ponownie zaczyna wiercić należy oznaczyć. Dzięki temu będzie wiadomo, w które otwory należy koniecznie podać suspensję cementową przed uszczelniającą iniekcją strukturalną. Suspensja jest tańsza i wypełnia pustki po to, aby późniejsza iniekcja muru równomiernie wypełniła i nasączyła strukturę, a nie spłynęła tylko to pustych przestrzeni pomiędzy cegłami.  
 4. W oczyszczone otwory instalujemy pakery iniekcyjne bez kalamitek. Te ostatnie wkręcamy w miarę postępów pompowania żywicy. Paker bez kalamitki pozwala na obserwację rozprzestrzeniania się akrylu w murze, wypływanie żywicy z sąsiadujących otworów mówi jaka część ściany jest już napełniona. 

Jakiej pompy używać do strukturalnej iniekcji muru? 

Do strukturalnej iniekcji muru używam zawsze pompy tłokowej 2 składnikowej  zasilanej sprzężonym powietrzem. Wybór ten jest bezpośrednio powiązany z używanym materiałem uszczelniającym. Co prawda czas wiązania żywicy akrylowej ustalamy na dość długi, kilka a nawet kilkanaście minut, aby nasączył zanim zwiąże. Dałoby się wykonać tę pracę pompą 1 składnikową. Jednak, skoro jesteśmy firmą wyposażoną w doskonały, nowoczesny sprzęt to dlaczego mielibyśmy z niego rezygnować? Po to została wymyślona i zbudowana pompa 2 składnikowa, aby z niej korzystać. Dzięki niej mieszanie obu składników żywicy następuje bezpośrednio przed wtłoczeniem w pakera iniekcyjnego. To z kolei sprawia, że używamy świeżej mieszanki żywicy o znanym czasie wiązania i niskiej lepkości.  

pompa 2 składnikowa do uszczelniania muru ceglanego

Przykład jednej z naszych realizacji uszczelnienia muru 

W związku z tym, że w ostatnim czasie wykonaliśmy kilka podobnych realizacji przyszedł wreszcie czas na ten artykuł. Mam nadzieję, że okaże się pomocny wszystkim zarządcom nieruchomości, który mają pod swoim zarządem starsze obiekty i kamienice. Na zdjęciach widoczna jest piwnica kamienicy zlokalizowanej przy ul. Gen. Andersa 26 w Warszawie, prace wykonywane są na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej. Poniżej zamieszam referencje jakie otrzymaliśmy właśnie od tej wspólnoty za dobrze i sprawnie wykonaną naprawę.

Referencje Inblock

Jeśli potrzebują Państwo użyć naszych referencji, aby przekonać kogoś do współpracy z naszą firmą, poniżej zamieszam całą galerię skanów tych dokumentów. W związku z tym, że ten artykuł dotyczy uszczelnienia strukturalnego muru, w tym miejscu udostępniam także pliki pdf referencji za uszczelnienie właśnie murów, które można pobrać i posługiwać się nimi podczas przygotowań do współpracy z firmą Inblock sp. z o.o.

Referencje Inblock Andersa 26 struktura muru celglanego przejścia techniczne rur

Referencje Inblock Uniwersytet Warszawski Iniekcja strukturalna muru ceglanego

Referencje_Inblock_Centrum_Zdrowia_Dziecka_Warszawa

Referencje Inblock Wspólnota Mieszkaniowa Andersa 26 Warszawa

Masz pytania? Pisz na adres              kontakt@inblock.com.pl

mgr inż. Mateusz Furs

manager ds. iniekcji 

×