Pakery powierzchniowe

Opublikowano: 16 września 2017 Czas czytania: 4 minuty

Z pośród aż dwóch sposobów instalacji pakerów iniekcyjnych wybieramy te, które stanowią „mniejszą połowę” udziału w rynku. Sięga po nie niewielu wykonawców i to wyłącznie w specjalnych okolicznościach. Zastanowimy się dlaczego.

Paker naklejany, paker powierzchniowy stalowyPakery powierzchniowe lub inaczej naklejane są dostępne w wersji stalowej praz plastikowej. Obok zdjęcie pakera stalowego z nakręconą kalamitką szpiczastą. Ich prawidłowy montaż na rysie jest kluczowy dla powodzenia iniekcji. Jak w wielu przypadkach, wszystkim rządzi matematyka. 

 

Kiedy użyć pakera naklejanego? 

Ok, skoro pakery naklejane istnieją, to z jakiegoś powodu ktoś je wymyślił. A więc kiedy sprawdzą się na pewno: 

 • duże rozwarcie rysy niemal gwarantuje możliwość wtłoczenia iniektu  
 • sucha i nośna powierzchnia elementu naprawianego  
 • elementy prefabrykowane, niemal z definicji zakaz wiercenia 
 • konstrukcja sprężona, ryzyko przewiercenia cięgien – zakaz wiercenia 
 • konstrukcja z bardzo gęstą siatką zbrojenia i dużymi rysami – trudno wiercić 
 • zakaz wiercenia postawiony przez nadzór budowlany z dowolnego powodu 
 • obiekt historyczny – zakaz wiercenia 
 • konstrukcja osłabiona (przyczyny różnorodne) –  zakaz wiercenia 

Przeciwskazania użycia pakera naklejanego 

Paker powierzchniowy wybierany jest zdecydowanie rzadziej od tych instalowanych w otworach. Dlaczego? Jest kilka powodów: 

 • naklejanie jest kłopotliwe ze względu na konieczność przygotowania powierzchni betonu 
 • klej epoksydowy nie ma najlepszej adhezji do wilgotnego betonu 
 • przyłożenie zbyt wysokiego ciśnienia może spowodować odspojenie pakera i przerywa całą iniekcję do czasu ponownego montażu  
 • iniekcja drobnych rys jest bardzo trudna, bo wymagają wysokiego ciśnienia, a to z kolei może powodować odspojenie pakera od betonu 
 • iniekcja elementu o grubości powyżej 60 cm nie jest zalecana – żywica nie dotrze tak głęboko    
 • czas przygotowań i montażu jest dłuższy od wiercenia 
 • dłuższy czas iniekcji 

Rozpływ żywicy z pakera naklejanego w pęknięcie betonu

Najważniejsze przeciwskazania 

Najważniejszy jednak wg. mnie jest taki fakt, że iniekcję zleca tylko ten, kto ma problem z przeciekiem. Nikt w Polsce nie naprawia rysy, bo akurat rozumie sytuację występowania korozji oraz, tym bardziej, zalecenia normy. Iniekcja jest wymuszona kapaniem wody. A skoro jest przeciek, to powierzchnia betonu jest wilgotna i trudno do niej prawidłowo przykleić paker powierzchniowy. Instalacja pakera naklejanego limituje możliwość podniesienia ciśnienia iniekcyjnego. Ewentualne odspojenie pakera automatycznie przerywa pracę, bo tym miejscem żywica będzie wypływać z konstrukcji.

Tak więc zdecydowana wiekszość przypadków, kiedy zastosowano pakery naklejane, to aplikacja żywicy epoksydowej na spękanym stropie. O sposobie podejmowania decyzji i wyborze żywicy epoksydowej i poliuretanowej napisałem oddzielny artykuł.   

Rozstaw pakerów  

Rozstaw pakera naklejanego wzdłuż pęknięcia betonuZe schematu jasno wynika, że rozstaw pakerów naklejanych na rysie może być niemal równy grubości naprawianego elementu. Tak więc ich zużycie jest 2 razy mniejsze niż tradycyjnych pakerów instalowanych w otworach. Dla bezpieczeństwa rozstaw zmniejszono o zaledwie 10 %, i w teorii rozchodząca się żywica okręgami wypełnia rysę i przechodzi do kolejnego pakera. Limitem jest grubość elementu, która nie powinna przewyższać 60 cm. Najlepiej miejsca instalacji pakera w rycie oznaczyć wbiciem… gwoździa. 

Iniekcja na gwoździu  

Klej służący do zamknięcia powierzchni rysy (co najmniej pół cm grubości) oraz przyklejenia pakera mógłby zakleić przepływ pomiędzy pakerem a rysą. I dlatego zanim wszystko zostanie usmarowane pastą żywiczną, w rysę należy wbić gwóźdź. Na ten gwóźdź nakłada się pakera z klejem, a po związaniu żywicy gwóźdź usuwa. Pustka po gwoździu zapewnia pozostanie przejścia pomiędzy pakerem a rysą. 

Tak samo jak tradycyjnie, iniekcję prowadzi się od pakera startowego systematycznie w jednym kierunku wzdłuż rysy. Rysa ma możliwość odpowietrzania wyłącznie poprzez kolejne pakery iniekcyjne, dlatego zdecydowanie kalamitki powinny być poodkręcane.  

Usunięcie szpachli żywicznej z betonu 

Po związaniu żywicy iniekcyjnej można usunąć pakery i zamknięcie powierzchni rysy. Gruba i zdefiniowana warstwa szpachli zamykającej rysę jest pomocna przy łatwym usunięciu po iniekcji. Wystarczy przyłożyć przecinak lub szerokie dłuto młota i uderzyć. Półcentymetrowej grubości warstwa pozwoli oprzeć krawędź roboczą narzędzie na kleju.  

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to mamy naprawiony element bez ingerencji w konstrukcję w postaci wiercenia. Których pakerów używasz na codzień? 

 

 

Masz pytania? Pisz na adres         kontakt@inblock.com.pl

mgr inż. Mateusz Furs

manager ds. iniekcji

Inblock sp. z o.o.

 

Dodaj komentarz

×