Zalany szyb windowy

Opublikowano: 6 sierpnia 2020 Czas czytania: 9 minut

Zalany szyb windowy to duży problem zarówno dla mieszkańców i użytkowników obiektu jak i firm zarządzających nieruchomościami. Na listę kosztów wpisuje się nie tylko serwisowanie urządzeń, ale i doszczelnienie konstrukcji. 

Jest to problem zarówno na etapie instalacji dźwigu, bo nie można prowadzić instalacji kiedy szyb windy jest zalany, jak i podczas eksploatacji. Urządzenia mogą zostać uszkodzone, a co najmniej unieruchomione przez wodę. Jak donoszą media, zdarza się, że ludzie giną w zalanej windzie podziemnych parkingów i garaży.  

Szyb windy to najniżej położona część budynku, wszystko za sprawą przegłębienia w płycie fundamentowej obiektu, a więc to tam w pierwszej kolejności wlewa się woda. 

Jak woda wlewa się do szybu windy? 

Woda może wlewać się do szybu windy na kilka sposobów, choć możemy je podzielić na dwie główne grupy: 

  • Woda gruntowa przenikająca przez nieszczelność konstrukcji i połączenia elementów konstrukcji, czyli woda z zewnątrz
  • Woda z opadów, gdy wlewa się np. strumień wody z ulicy do garażu podziemnego, czyli woda z zewnątrz
  • Woda spod posadzki płynąca z hali garażowej czyli woda będąca już w obiekcie

Oba źródła zalań są groźne i niszczą mienie. Pierwsze jest bardziej zdradliwe, ukrywa się długo i niszczy po kryjomu przez dłuższy czas, zanim zostanie wykryte. To powolne przenikanie i przesączanie się wody przez nieszczelne styki robocze betonu. To przeciekające połączenia płyty dennej i ścian, to nieuszczelnione otwory po ściągach. To rysy w płycie fundamentowej i ścianach przegłębienia windy. Zdarzyło nam się nawet uszczelniać ścianę szczelinową, do której przylegał szyb windy. Ściana ta była po prostu jedną z czterech ścian szybu. Ze względu na brak widocznych rys naprawę przeprowadziliśmy w technologii iniekcji strukturalnej, nasączyliśmy porowaty beton żelem akrylowym i przeciek natychmiast został wyeliminowany.  

Dość często zdarza się, że woda znajdująca się pod posadzką spływa do szybu. Jest to woda, która wcześniej  przedostała się do wnętrza obiektu inną drogą i pod posadzką rozpływa się po całej powierzchni obiektu. 

Żelbetowy szyb windy

Jeśli szyb windy zbudowany jest z żelbetu, to do uszczelnienia są wszystkie wymienione powyżej elementy połączeń betonu.

zalany szyb windy z żelbetu

Na zdjęciu widać wyraźnie przeciek przez poziomy styk roboczy na ścianie szybu windy

Woda wlewa się do podszybia windy

Na zdjęciu widać wyraźnie jak woda wlewa się do wnętrza podszybia windy przez otwór po ściągu

Uszczelnianie styku roboczego pod i nad płytą fundamentową obiektu przegłębieniu szybu windy

Iniekcja ciśnieniowa w przegłębieniu szybu windy – styk pod i nad płytą fundamentową obiektu

Co prawda pracy podczas uszczelniania żelbetowych szybów wind jest nieco mniej niż przy tych murowanych, o których poniżej, jednak to nie znaczy, że nie ma tam nic do zrobienia. Jak widzimy na powyższym zdjęciu, do uszczelnienia są tu aż dwa styki robocze po całym obwodzie. Ten pomiędzy ścianą, a dolną powierzchnią płyty fundamentowej garażu, oraz ten pomiędzy górną powierzchnią płyty fundamentowej, a stojącą na niej ścianą. Podczas rozmów z wykonawcami dowiedzieliśmy się, że zainstalowali blachę uszczelniającą styk tylko na samym dnie czyli pomiędzy płytą przegłębienia, a stojącą na niej ścianą. A wyżej już niestety nic. 

woda w szybie windy z aktywnym przeciekiem na styku roboczym

Woda w szybie windy z aktywnym przeciekiem na styku roboczym

 

Murowany szyb windy 

Jeśli jednak szyb windy zbudowany jest z bloczka betonowego, sprawa jest trudniejsza, bo materiał ten nie jest wodoszczelny, a dodatkowo zaprawa murarska tym bardziej nie może zasługiwać na miano szczelnej. I również, niestety, izolacja pionowa takiego szybu przeważnie nie jest wykonywana prawidłowo.  

Zapraszam do obejrzenia tego filmu, w którym wyjaśniam jak woda gruntowa zza ściany przepływa pod najniższym bloczkiem betonowym szybu windy.

Na poniższym zdjęciu widać wymurowany szyb windy. Zacieki na tynku to wysolenia pozostałe po odparowywaniu wody. Szyb ten był cyklicznie zalewany aż do czasu, kiedy uszczelniliśmy go wykonując nową izolację pionową w technologii iniekcji kurtynowej

zalany szyb windy z bloczka

Zalanie szybu windowego wodą opadową 

Zalanie szybu windowego wodą pochodzącą z gwałtownych opadów deszczu. O tego typu zalaniach donoszą media. Na forach internetowych wspólnot mieszkaniowych można znaleźć zdjęcia z takich oberwań chmury skutkujących zalanymi garażami podziemnymi z naniesionym gruntem przez płynącą wodę. Jak napisałem powyżej, woda ta od razu rozpływa się po całej powierzchni garażu i wlewa się do wnętrza szybu windy, a czasem nawet do klatki windy jeśli ta akurat jest na najniższym poziomie. 

zalany garaż forum Gdańsk

Tutaj rozwiązanie mogą być specjalnie instalowane zapory przeciwpowodziowe, które instaluje się przy bramach wjazdowych do garaży podziemnych. 

Uszczelnienie podszybia widny przed wodą gruntową 

Uszczelnienie podszybia widny najlepiej i najszybciej wykonać w technologii iniekcji ciśnieniowej. W zasadzie nie ma innego wyjścia, bowiem szyb windy ukryty jest pod budynkiem, a często w jego środku. Nie ma możliwości odkopania ścian zewnętrzych przegłębienia.

W celu uszczelnienia konstrukcji żelbetowej szybu windy należy wypompować i usunąć całą zalegającą w nim wodę.  

Elementy, na które trzeba zwrócić uwagę przed uszczelnieniem szybu windowego:

  • Czy na płycie fundamentowej przegłębienia jest wylana dodatkowa posadzka wyrównująca? Jeśli tak, to możliwe że nie mamy bezpośredniego dostępu do styku roboczego płyty fundamentowej i ścian szybu 
  • Czy ściany szybu wykazują istnienie przerwy roboczej w betonowaniu na wysokości ok 50 – 60 cm od posadzki? Z tego styku też bardzo często wcieka woda gruntowa do wnętrza przegłębienia. 
  • Czy widać ślady po wyciekaniu wody spod posadzki, głównie od strony wejścia do wnętra windy? 
  • Czy widać wycieki przez nieszczelne otwory po ściągach w ścianach? 
  • Czy widać cieknące pęknięcia i rysy na ścianach szybu? 
  • Czy widać pozostawione końcówki węża iniekcyjnego do uszczelneinia styków roboczych płyty i ścian?

Żeby dobrze wykryć miejsce przesączania się wody, rozwiązaniem jest dokładnie wysuszyć ściany przy użyciu palnika lub elektrycznej opalarki. Pierwszym miejscem, w którym pojawi się ponownie wilgoć, będzie miejsce przecieku.  

zalany szyb windy iniekcja węży iniekcyjnych

Iniekcja węży iniekcyjnych do uszczelnienia styku płyty dennej i ścian szybu, wypływająca żywica świadczy o rozprzestrzenianiu się uszczelnienia

Jeśli mamy do czynienia z murem z bloczków: 

Jeśli mamy do czynienia z murem z bloczków to trzeba wykonać iniekcję kurtynową czyli odbudować izolację pionową w gruncie przyległym do muru oraz najprawdopodobniej wykonać izolację poziomą w murze. 

Trzeba również sprawdzić z czego wykonana jest posadzka pomiędzy ścianami z bloczków, bo te zapewne niestety nie stoją na płycie fundamentowej, a na ławie fundamentowej. To z kolei oznaczy tylko tyle, że szyb windy nie ma dna z prawdziwego, betonowego, zdarzenia!  

Bloczki po zakończonej iniekcji przez jakiś czas nadal będą wilgotne, ale nie będą już nasączane kolejnymi porcjami wody gruntowej. W konsekwencji będą wysychać, ale proces ten może potrwać nawet kilka lat. 

Jeśli mamy do czynienia ze ścianą szczelinową: 

Jeśli mamy do czynienia ze ścianą szczelinową to nalezy poszukać rys lub zamka pomiędzy sekcjami ściany szczelinowej lub przecieku strukturalnego – mokra plama o nieregularnych kształtach świadcząca o porowatości ściany, tu rozwiązaniem będzie iniekcja strukturalna

Trzeba również sprawdzić czy nie ma przecieku na połączeniu ściany szczelinowej i płyty dennej. 

Jak nie uszczelniać szybu windy? Powierzchniowo!

uszczelnienie szybu windy usuniecie izolacji powlokowej

Wykuwamy niedziałającą izolację powłokową z szybu windy

W dniach 24-25.09.2020r. wykonywaliśmy zlecenie uszczelnienia przeciekającego szybu windy w Inowrocławiu. Pełne dwa dni pracy. Połowa pierwszego dnia to w zasadzie usuwanie poprzedniego, powierzchniowego, niedziałającego sposobu uszczelnienia, który był aplikowany przez prawie miesiąc (część pracowników budowy twierdziła że 3 tygodnie, inni że ponad miesiąc). Tak czy inaczej, przez tak długi czas dwaj panowie codziennie nakładali kolejną warstwę szlamu izolacyjnego i materiałów cementowych szybkowiążących.

Wszystko na nic. Na powyższym zdjęciu pokazuję proces usuwania całej tej niedziałającej izolacji. 

W ten sposób nie uszczelnia się styków roboczych, które nie zostały nawet wybruzdowane. Nie uszczelnia się w ten sposób otworów po ściągach, do których nie wciśnięto systemowych korków uszczelniających.

I jeszcze, choć to powinno być na wstępie, nie wylewa się w ten sposób przegłębienia szybu windy. Do tego służą blachy systemowe uszczelniające styki robocze płyty dennej i ścian. Krótki opis zastosowania blach uszczelniających konstrukcję przedstawiam przy okazji opisu budowy i uszczelnienia zbiornika retencyjnego w garażu podziemnym. 

uszczelnienie szybu windy otwór po ściągu
Proces zamykania otworu po ściągu przygotowanego do iniekcji – dolny paker zasilający, górny odpowietrzający
 
I znowu, nie jeden błąd, ale ich cała seria spowodowała odnawianie się przecieku.  
 
Nie używaj izolacji powierzchniowej działającej (lub raczej NIE działającej) na ujemne parcie wody. Jeśli woda gruntowa przedostanie się do wnętrza windy ( i każdego innego pomieszczenia podziemnego) przez grubość całego betonu, to jak można się spodziewać, że utrzyma ją 1,5 milimetra szlamu położonego na powierzchni betonu?
Już jedno, pierwsze uderzenie dłuta młota pokazało, ile wody znajduje się pod tą izolacją. W kilku wiadrach wyniosłem te 3 tygodnie pracy. Szkoda czasu, energii i nadziei.
uszczelnienie szybu windy faseta i otwarty paker
Po wykonaniu bruzdy wzdłuż styku i aplikacji prawidłowej fasety woda zaczęła wyciekać z otwartych pakerów.
 

Po dobrze wykonanej fasecie wzdłuż całego styku woda gruntowa pokazała się i zaczęła wypływać z pakerów. To znak, że przygotowania do iniekcji zostały wykonane bardzo dobrze, i że żywica pompowana przez te pakery z pewnością wpłynie w cieknący styk roboczy

Przeprowadziliśmy iniekcję wszystkich kilkunastu otworów po ściągach oraz całego obwodu styku roboczego pomiędzy płytą fundamentową a ścianami.

Na tym etapie rurki otworów po ściągach były uszkodzone i instalacja korków nie przyniosłaby żadnego rezultatu. Korki instaluje sie bezpośrednio pod rozszalowaniu betonu.
I to zamknęło sprawę. Nie w 3 tygodnie, ale w 2 dni i to pamiętając, że na samym początku musieliśmy wykuć i wynieść gruz poprzedniego uszczelnienia.
 
Nie uszczelnisz takiego przecieku izolacją powierzchniową. Nie od środka. Nie bez przygotowania betonu. Iniekcja naprawdę jest jedynym rozwiązaniem w takich sytuacjach!

Inblock uszczelnia szyby windowe

Jeśli więc masz przecieki do wnętrza szybu windy, nie ryzykuj zniszczeń i wyłączenia windy z użytkowania. UDT naprawdę długo każe na siebie czekać z ponownym odbiorem i przywróceniem windy do użytkowania.   

W celu uszczelnienia przecieku do szybu windy wykorzystamy całą naszą wiedzę i doświadczenie w likwidacji takich i podobnych uszkodzeń. 

Referencje dla firmy Inblock

Jeśli potrzebują Państwo użyć naszych referencji, aby przekonać kogoś do współpracy z naszą firmą, poniżej zamieszam całą galerię skanów tych dokumentów. W związku z tym, że ten artykuł dotyczy uszczelnienia szybu windy, w tym miejscu udostępniam także pliki pdf referencji za uszczelnienie właśnie tej tej części konstrukcji, które można pobrać i posługiwać się nimi podczas przygotowań do współpracy z firmą Inblock sp. z o.o.

Referencje Inblock Powiat Bolesławiecki uszczelnienie szybu windy w szkole

Referencje Inblock GUAVA CH Victoria Wałbrzych szyb windy

Referencje Inblock Unirest Inblock szyb windy

Referencje Inblock Eurodom sp. z o.o. szyb windy

Referencje_Inblock_WM_Wola_Tower_uszczelnienie_szybu_windy

Masz pytania? Pisz na adres              kontakt@inblock.com.pl

mgr inż. Mateusz Furs

manager ds. iniekcji 

Dodaj komentarz

×